Provoz sokolovny TJ Sokol Čimice je částečně hrazen z grantů Magistrátu hl.m.Prahy a MČ Prahy 8.

Přítomni : Doleží, Frank, Zralý,Vonásek, Průžek, Smejkalová

Omluven: Program a závěry:

1. Kontrola úkolů

* Provoz sokolovny po stav.úpravách se postupně zaběhává, plně se ukáže v době používání kurtů

* Zbývá dořešit využití stěn (vývěska za 2000Kč z korku objednána), fochy (postupně dořeší J.Smejkal), vývěsky oddílů

2. Úklid – Míša Hollová dohoda do konce roku 2016 podepsána, rozhodnuto koupit vysavač do max.3000Kč(bezsáčkový)

3. Nákup PHP práškový 21A-2ks, revize 2016 do 30.6.2016 - Vonásek

4. Revize elektro T:30.6 - Vonásek

Mile příznivkyne Zumby,


bohužel mé zranění se zlepšuje pomalu, proto úterní hodiny cvičení zatím převezme Lucka a bude cvičit na velkých míčích.


Hondina zůstává dle rozvrhu a cvičí se již od dneška 17. 5. 2016.


 Děkuji za pochopení,


Gábina

Počet zletilých členů ke dni VH – 230, klíč k volbě delegátů byl stanoven 1:10

VH bylo přítomno 23 delegátů (100%), VH byla usnášeníschopná.

 

VH zvolila návrhovou komisi – Frank, Franková, Hrdličková a volební komisi – Kraus, Karafiát

VH schválila program:

1. zpráva o činnosti TJ za rok 2015 a výhled činnosti na 2016 – V.Vonásek (starosta)

2. zprávy o činnosti oddílů – vedoucí odd.

3. zpráva o hospodaření za rok 2015 - V.Muller, A.Hurtová

4. zpráva kontrolní komise – P.Bokotej

Milé cvičenky,

budete-li mít čas a chuť si přijít se mnou zacvičit, tak se na Vás budu moc těšit tuto st 20.4. od 19h na hodině Aerobiku a následující dva čtvrtky (21.4. + 28.4.) od 19:30 na hodině Bosu!

Lucka

Vážení členové a čekatelé , další společná tenisová brigáda se koná tuto neděli 10.4. od 9.00 pod vedením Pepy Karafiáta.


Výbor

Dne 6. 4. 2016 odpadá hodina aerobiku.


Od 18:30 se v prostorách TJ Sokol Čimice koná valná hromada.


Děkuji za pochopení, na viděnou ve středu 13. 4. 2016!


Vlasta


 

Vážení členové,


Jarní tenisové brigády začnou tuto sobotu a neděli 2.4 a 3.4., vždy od 9.00 hodin.


Další pak budou vypsány dle počasí a stavu kurtů.

Milé cvičenky,


přejeme Vám hezké a malované svátky jara a těšíme se na Vás opět až v pondělí 4.4. Cvičení o Velikonočním pondělí nebude.


Užijte si volno a nacvičenou se těší Jana H. a Marta 

Milé dámy,

z pracovních důvodů ruším hodinu aerobiku dne 23.3. 

Ve středu 30.3. od 19 hod. se můžete těšit na cvičení s Luckou!

Krásné dny přeje

Vlasta

v úterý dne 6. dubna 2016 v 18.30 hodin v sokolovně TJ

Program:

1. volba návrhové a volební komise

2. zpráva o činnosti TJ za rok 2015 a výhled činnosti na 2016 a 2017 – V.Vonásek

3. zprávy o činnosti oddílů – vedoucí odd.

4. zpráva o hospodaření za rok 2015 - V.Muller, A.Hurtová

5. zpráva kontrolní komise – P.Bokotej

6. volby výboru a kontrolní komise

7. diskuse, usnesení

 

Srdečně zve výbor TJ