1980

Evidováno již 326 členů, převážně dětí a žen v oddílech ledního hokeje, sportovní gymnastiky, šachů a ZRTV.

Ve výboru jsou Růžička (předseda), Vonásek, Pácalt, Turková, Růžičková, Šebánek, Svatošová, Valníčková, Hulán, Jakubec, Chmelař, Krčmářová a Marek.

Byla natřena celá střecha sokolovny, instalována nová kanalizační přípojka do sokolovny, napojena nová vodárna v rámci rekonstrukce sociálního zařízení u hokejového hřiště - celkové náklady na údržbu za rok činily 15 452 Kčs.

Byl založen oddíl sportovní akrobacie (v dalších letech úspěšný i na poli mezinárodním) vedoucím je Zdeněk Jakubec, odd. má 13 dívek.

Založen také odd. šachu, který vede Josef Chmelař. I tento oddíl byl po několik dalších let velice úspěšný i přesto, že šachové zápasy odehrával mimo areál TJ – v hasičské zbrojnici, sídlištních agitačních středicích apod.

Odd.ledního hokeje má již také kromě mužů družstva žáků a dorostu.