1981

 1. Byla vymalována sokolovna.
 2. V listopadu založen oddíl tenisu, avšak již v říjnu byly započaty práce na kultivaci zarostlých pozemků TJ (bývalého sokolského cvičiště vedle sokolovny) a začaly přípravy na vybudování dvou kurtů, které měly být hotovy počátkem r. 1982.
 3. Spotřeba elektřiny 16 537 kWh, spotřeba nafty na provoz autobusu a kotelny 15 500 litrů za roky 1980 a 1981, řidiči p.Uzlík a Štencl s Růžičkou musejí věnovat desítky hodin práce grátis na údržbu zejména motoru.
 4. Z celkového počtu je v ZRTV evidováno nejvíce dětí (sídliště se zabydlují), pohybová výchova žen je nejúspěšnější, koná se dětský karneval s vystoupením sportovní gymnastiky dívek - účast na 170 maskovaných dětí; rovněž Mikulášská nadílka pro děti se setkala s velkým zájmem dětí a rodičů, cvičitelky Růžičková, Svatošová, Kotoučová, Böhmová, Koubíková, Krauzová, Rudincová a Dušková se mají co ohánět.
 5. Za celý rok bylo odpracováno téměř 5 700 brig. hodin, konalo se 14 sportovních a 2 turistické akce.
 6. Odd. ledního hokeje ještě existuje, ale postupně se soustřeďuje na výchovu žáčků pro Spartu Praha, trenéry jsou Hulán, Charvát, Pařízek a Šebánek.
 7. Hospodaření vede od r. 1976 pí. Turková.
 8. Sportovní akrobacie má svá první veřejná vystoupení, cvičí na vlastní trampolíně umístěné na pódiu sokolovny.
 9. Začíná spolupráce se ZŠ Čimice; TJ půjčuje bezúplatně sokolovnu škole a škola zase své tři tělocvičny Sokolu.
 10. Na tehdejší poměry v TJ velká věc – bylo zakoupeno 8 stolů a 20 židlí do kanceláře, nicméně je problém je v malé sokolovně skladovat.
 11. Snaha obnovit tradici zábav v hospodě „U Rybníka“ (dříve „U Pospíšilů“) se setkala s velkým zájmem, avšak asi po dvou letech byl sál na nějaký čas z hygienických důvodů uzavřen a po likvidaci místní požární zbrojnice již zbývají ke společenským setkáním místo útulných prostor jenom ponuré a neútulné panelákové sklepní místnosti tzv. agitačních středisek nebo jídelna nové školy.