1982

  1. Celkem 288 členů v oddílech šachu, sportovní akrobacie, ledního hokeje, tenisu a ZRTV.
  2. Výstavba sociálního zařízení v suterénu sokolovny v akci „Z“.
  3. Spotřeba elektřiny 4 131 kWh, ovšem na rok 1983 schvaluje Městský výbor ČSTV limit spotřeby pouhých 3 646 kWh, ač bylo žádáno o 3 965 kWh (k tomu vydány Zásady pro stanovení limitu odběru el. proudu) – to byl věru těžký život, šetřit se muselo i tímto způsobem.
  4. Nemáme byt pro správce, a tak dozor nad zařízením TJ výbor svěřuje sousedovi p. Vachovi za odměnu 550 Kčs čtvrtletně (bývalý sokolník - nyní v důchodu). Až do roku 1995, kdy v 84 letech umírá, je po celých 13 let nepostradatelným „inventářem“, zdrojem dobré nálady a optimismu pro všechny, kteří s ním přišli do styku.
  5. Sousední Vojenské stavby v Čimické ulici napomohly téměř zdarma (v rámci tzv. veřejně prospěšných prací) technikou při budování tenisových kurtů, které jsou dokončeny včetně odrazové zdi a slavnostně otevřeny 4. září; členové na nich odlopotili na 1 600 brig.hodin. Tehdy ještě nebyly k mání dnešní plastové účelné zástěny na oplocení – proto jsme převodem získali vyřazené maskovací sítě od armády, které nějakou dobu posloužily nad nízkým oplocením.
  6. Odd.šachů má úspěchy v pražském a celostátním žebříčku.
  7. Investiční záměr výboru TJ postavit víceúčelové sportovní zařízení včetně ubytovny (zadáno Sportprojektu Praha 4) na pozemcích v trvalém užívání skončil po půl roce jen na papíře. Na tak velkou akci TJ už peníze nesehnala - optimismus některých členů výboru po výstavbě kurtů spočívající na naději rozkvětu sportu v Čimicích byl postaven na hliněných nohách.