1985

  1. V TJ 324 členů, z toho v džudu 56, ledním hokeji 17, nohejbalu 9, tenisu 72, sportovní akrobacii 29 a ZRTV 141.
  2. Nově se ustavuje odd. nohejbalu pod vedením Oty Doležího, naopak náhle končí odd. šachů, jehož vedoucí se odstěhoval.
  3. Započata výstavba tenisových kurtů č.3 a 4 a také nohejbalových kurtů šikmo proti sokolovně.
  4. Oddíl tenisu a výbor TJ pořádá celopražský turnaj žáků v tenisu (účastní se např. Škoch ml., ale zejména budoucí hráč světové ATP a vedoucí FEDCUPU žen Petr Pála ).
  5. Příjmy 190 600 Kčs a výdaje 192 200 Kčs.
  6. Jarda Smetana, Pavel Kotyza a Milan Goll zakládají odd. juda pro prvních 15 nadšenců. K tomu bylo TJ jaksi záhadně „darováno“ skládací tatami s plachtou navrch.
  7. Robert a René Novotní jsou přeborníky hl. m. Prahy ve čtyřhře ml. žáků, René navíc přeborníkem Prahy ve dvouhře ml. žáků.