1987

  1. Registrováno 320 členů, z nichž 157 dospělých v odd. juda, sportovní akrobacie, tenisu, nohejbalu a ZRTV, k dispozici je 20 trenérů a cvičitelů a také 3 rozhodčí.
  2. Třináctičlenný výbor TJ (Ing. Růžička Vlastimil, Ing. Vonásek Vladimír, Růžičková Jaroslava, Šebánek Richard, MUDr. Hana Krčmářová, JUDr. Ing. Bureš Vojtěch, Doleží Otakar, Smetana Jaroslav, Ing. Novotný Bohuslav, Večeřa František, Novotná Vladislava, Ing. Zákostelecký Josef, PaeDr. Kostelníková Hana).
  3. Akce pro veřejnost nevybočují z tradice 80. let - lyžařské zájezdy, branný závod dětí, Mezinárodní den dětí, společenské večery.
  4. Nohejbal po pevným vedením Oty Doležího skončil na 1.místě ve III. třídě - bez porážky (jen 2 remízy), členové oddílu odpracovali 700 hodin na oplocení dvou kurtů a nátěrech a mají spoustu dalších plánů. Je postavena laminátka, darovaná SSLZ pracoviště Čimice, a vedle ní jsou ukotveny buňky pro šatny.
  5. ZRTV má cvičení žen, ml. žáků a žákyň, oddíl juda má 50 cvičenců, 2 trenéry a 1 cvičitele, někteří žáci dokončili zkoušky na 5.kiu.
  6. Odd. tenisu, který vede V. Vonásek, má 80 členů a z toho 42 žáků, dokončen je kurt č. 3 a započata výstavba č. 4, oddílový turnaj vyhrál Petr Müller. Robert Novotný je opět přeborníkem, tentokrát získal 1. místo v přeboru hl. m. Prahy smíšených družstev dorostu, a to zopakoval i v roce dalším. Jeho bratr sklidil úspěchy ve čtyřhrách st. žáků spolu s Vaňkem.
  7. Odd. sportovní akrobacie vystupuje na sportovní akademii v Čechii v Praze 9.