1988

  1. J. Smetana v oddíle juda končí a s ním postupně také na čas celý odd. juda.
  2. Spotřeba elektřiny vzrostla na 7 886 kWh, v důsledku havárie kotle na naftu – (vyčištění záchytné jímky od nafty se prodražilo) se začne provizorně topit pomocí šesti el. olejových radiátorů. Je rozjeta 1. etapa projektu na přípojku horkovodu do sokolovny.
  3. Účast odd. sport. akrobacie na závodech v BLR, PLR.
  4. Odd. tenisu dokončil stavbu 4. kurtu a oplocení, dospělí i žáci oddílu se v soutěži umisťují uprostřed tabulky III. třídy v Praze. Ovšem vrcholem sezóny je tradiční podzimní turnaj singlů s táborákem, u něhož bratři Zbyněk a Vít Müllerové koncertují na spinet, flétnu a kytary. Velebně povznášející atmosféra. Přitom spontánní je potlesk nejen tenistů a jejich hostů, ale také okolobydlících. Kdo tento koncert při svitu hvězd a obzvláštně vynikající akustice neprožil, může těžko věřit tomu, že se jednalo o neopakovatelný zážitek. Renda Novotný se stal přeborníkem Prahy ve smíšených družstvech dorostu.
  5. Odd.juda nakrátko vzkříšen díky zájmu p. Kotyzy, leč 56 členů převážně dětí bude vzápětí opět zklamáno ukončením činnosti.
  6. Odd. nohejbalu uspořádal již tradiční turnaj dvojic. Zastřešil a natřel také šatnové buňky.
  7. ZRTV ochromeno  kvůli chladu v tělocvičně, pokles členské základny - začíná navíc konkurenční cvičení v tělocvičnách školy.
  8. Příjmy 156 700 Kčs, výdaje 207 000 Kčs.