1989

  1. TJ dostal do trvalého užívání pozemek 415/1,2 - cca 4 500m2; na něm začala v průběhu roku kultivace, aby mohlo vzniknout sportovní hřiště - odvoz navážky po stavbařích, navážení škváry, písku a hutnění.
  2. Odd. sport. akrobacie vede František Večeřa, avšak pomalu se loučí s Čimicemi. Většina členů přešla pod Sport Praha a trénují v Tyršáku. Oddíl má 15 závodníků a 2 trenéry (později se Františkovi svěřenci stávají mistry republiky nejen ve sportovní akrobacii, ale i v nové disciplíně rokenrol).
  3. TJ zajišťuje zájemcům místa v autobuse Elektropodniku na zimní víkendy do hor. To proto, že autobus TJ je už druhým rokem spíše šrot a zájem o zájezdy stále trvá. Pořádá je Vlastík Růžička se Zdeňkem Štenclem.
  4. R. Šebánek se dožívá padesáti let – výbor TJ mu věnoval dar v hodnotě 140 Kčs.
  5. Zemřela obětavá pí.Turková, hospodaření přebírá na další léta pí. Novotná, manželka Bohouše Novotného, účetní jak se patří. Později jí zůstává „jen“ hotovostní pokladna.
  6. Dne 3. 8. vznikl v kotelně požár, který museli likvidovat pražští hasiči, škodu za 15 000 Kčs způsobili pracovníci SSLP, kteří si chtěli (v létě!!) přitopit, ač bylo známo, že byl v kotelně vyhlášen havarijní stav. Ukázalo se, že instalace vany pro případný únik nafty byla více než prozíravá. Jen díky ní nedošlo k ekologické havárii. Požár tento havarijní stav ještě zvýraznil a dopomohl tak k financím na modernizaci kotelny. Záměr byl změněn na plynové médium.
  7. Do výboru TJ byl za Hanu Kostelníkovou kooptován nakrátko Zdeněk Jakubec.
  8. Po okolních úpravách byly zcela dokončeny tenisové kurty 3 a 4, oddílový turnaj opět vyhrál P. Müller, čtyřhru Vainer s Holickým. Úspěšné jsou již tradiční táboráky s hudbou a účastí přes 50 osob, které čas od času jdou krapet silnějším zpěvem na nervy některým sousedům. René Novotný spolu s Vaňkem jsou přeborníky Prahy v deblech juniorů.