1990

  1. Skončilo povinné členství v ČSTV, výbor TJ Sokol spolu s valnou hromadou po zjištění všech okolností pečlivě zvážil možnosti a rozhodl se pro vlastní právní subjektivitu se všemi s tím souvisejícími povinnostmi jako nástupce TJ Sokola z let 1936-48. Všichni výboři, ale i členové věří, že přišla opravdu doba vlastního rozkvětu a možností, které si můžeme vytvořit vlastními silami a žádné nadřízené orgány už nebudou brzdit aktivitu členů.
  2. Odd. tenisu dokončil osvětlení kurtu (leč s postupem let se ukazuje spíše jako propagační a vhodné pro společenské akce u táboráků než pro samotné hraní tenisu). Bratři Novotní jsou (již za Slavii) přeborníky hl. m. Prahy ve čtyřhře dospělých.
  3. Brigádnicky vyklizeno zničené zařízení kotelny, velmi špinavou práci konají zejména nohejbalisté a vzápětí na to se prostor pomocí firmy stavebně upravuje pro plynovou kotelnu.