1992

  1. Česká obec sokolská započala na základě nového zákona dlouholetý právní spor o majetek, který skončil až v r. 1995. Členové ani výbor zcela nechápali důvod požadavku navrácení majetku někomu, kdo v Sokole Čimice již necvičí, nesportuje, sport nefinancuje ani jinak nepodporuje, nemluvě o tom, že nikdo z ještě žijících zakládajících členů žádný zájem o majetek či dění v Sokole do této doby vůbec neprojevil (3 roky od „něžné“). Myslím, že kdyby tomu bylo jinak, spor by nemusel být veden vůbec. Spor vedla župa Podbělohorská, která by majetek získala, aniž se o něj právě ona v dřívější době nějak zasloužila. TJ již od r. 1990 měla právní subjektivitu, může a chce se vyvíjet zcela samostatně. Na straně druhé chtěl výbor držet tradici Sokola, vždyť na katastrálním úřadě v pozemkové knize je nadále TJ zapsána jako Tělocvičná (ne Tělovýchovná) jednota Sokol Čimice a tento název v dřívějších dobách snad nikdo v Čimicích nezpochybňoval. Na sokolovnu se chystá nový znak Sokola, máme nové členské průkazy, všichni cvičenci chodí do svého Sokola či sokolovny. Připomeňme zde také, že starosta Obce sokolské (v letech 1990-94) shodou okolností bydlel v Čimicích stejně jako jednatel ČOS. Tedy jedni z nevyšších představitelů a ti si čas navštívit TJ Sokol Čimice, byť aspoň na chvíli, neudělali ani jednou. Zdá se, že i tato doba je jaksi vymknuta z kloubu.
  2. Ukončena éra pronájmu sokolovny firmě s názvem Stavební strojírenství a lehká prefabrikace GŘ Zličín - OVVZ LP Plzeň, provoz Čimice; firma se postupně zmenšovala a pak odstěhovala. Pro TJ vyvstala zásadní otázka: komu pronajmout uvolněné prostory? K podnikání? K obchodu, či jako sklad? Nebo si je ponechat - z čeho pak ale bude TJ provozovat svoji činnost? Doba dotací od státu na dlouhé roky končí. Zájemců bylo několik. Jen jedna nabídka – byť kontroverzní – stála za úvahu. Instaplast. Jedna z rodících se a už poměrně úspěšných českých firem. Po dlouhých debatách ve výboru zvítězila nabídka firmy pana Rybáře, který se zároveň stává s Ing. Kocinou za Instaplast čestným členem TJ. Rozhodnutí spolupráce s touto firmou se po letech ukázalo jako rozhodnutí naprosto správné.
  3. TJ s nadějnou vyhlídkou zcela jiných finančních prostředků předělává kotelnu na plynové vytápění.