1994

 1. Rok rozjezdu fitcentra a budování oddílu, který vede Ing. Novotný, odstoupivší předtím z odd. tenisu, kde jeho synové úspěšně začínali (v této době již oba na studiích v USA).
 2. TJ získala za první reklamu umístěnou na mantinelech hokejového hřiště od Obchodní banky nezvykle vysokou částku 80 000 Kč.
 3. Rozšiřuje se cvičení pro ženy a dívky o další druhy pohybu, dokupují se činky, plastové podložky, Jarda Vorel z tenisu pomáhá ozvučit sál.
 4. Rozebrané kdovíjak získané tatami bezúplatně a krycí plachtu za symbolickou cenu předáváme Domu dětí v Nymburce.
 5. Natírána okna a dveře sokolovny, montáž tepelných izolací do oken, nově řešen vchod do areálu.
 6. Zájem o založení odd. florbalu a jeho provozování ve školní tělocvičně po chvíli opět hasne.
 7. Pro hokejbal a nohejbal zakoupen ekologický WC za bezmála 30 000 Kč - umístěn pod buňkami nohejbalu.
 8. Schválena pravidla pro podíl oddílů na placení energií, což je spravedlivější než stávající způsob, který spočíval v tom, že TJ hradila všechno bez ohledu na využívání tělocvičny.
 9. Zkvalitněny podmínky pro úklid sokolovny - nakoupen úklidový vozík, výkonný vysavač a zvýšena částka za práci uklízeče – uklízí p. Borufka.
 10. Za pí. Novotnou, která nadále povede pokladnu a styk s peněžním ústavem, kooptován do výboru Vít Müller, který postupně zavádí hospodaření na PC a stará se o daňové záležitosti.
 11. Průměrné odd. příspěvky činí 160 Kč/osobu a rok.