1995

 1. Rok dalšího zlomu - valná hromada po zvážení všech argumentů obou stran právního sporu po neustálých odkladech a nekončících téměř čtyřletých stáních u Obvodního soudu pro Prahu 8 ukončuje tento spor a dnem 1.7. je Tělocvičná jednota registrována v ČOS, když předtím bylo třeba zrušit registraci na Ministerstvu vnitra ČR, získat nové IČO a bankovní konto. Katastrální úřad však nechápe, proč do pozemkového listu vkládat Tělocvičnou jednotu, když tam je od roku 1936. Proto ČOS ještě další 2 roky formálně soudní spor nezruší a výbor TJ navíc čeká pozemkové martýrium s úřady k pozemkům v trvalém užívání; ty byly připsány Tělovýchovné jednotě. Začínáme pod župou Podbělohorskou a nutno říct, že zejména pochopení a citlivost pí. Havlové zastupující župu v každodenních maličkostech a starostech je nadějí pro další vývoj vztahů mezi TJ a župou.
 2. Výbor další 2 roky pracoval v sestavě Müller J., Müller V., Smejkalová, Šebánek, Doleží, Novotný, Vonásek a revizoři Růžička, Pištorová. O tom rozhodla také valná hromada. Uvažuje se o oslavě 60 let vzniku TJ Sokol. Ale nejdříve výbor získal mandát vybudovat pro své členy ve zdevastovaném suterénu saunu.
 3. Odd. hokejbalu opět skomírá a stav hřiště začíná být neutěšený, stížnost následuje stížnost – zejména kvůli hluku hygieně a nepořádku kolem.
 4. Omítka sokolovny na stěně k Pochmanům rovněž opravena a na sokolovně je zvnějšku snad nadlouho zase vše OK.
 5. Úprava nezvykle vysoké, ale plošně malé místnosti vedle kanceláře, je řešena rozdělením na spodní skládek materiálu a horní malou kancelář či prostor pro archiválie, věci cvičitelek apod. Rovněž je odstraněna shnilá podlaha a instalována nová podlaha v kanceláři včetně lina a také natřena střecha.
 6. Zakoupena kuchyňská linka, chladnička a průtokový ohřívač, ale také (pozdější zjištění, že chybně) rotační sekačka.
 7. Plánovaný společný výlet „na kolech a po svých“ připravovaný Růžičkou a Vorlem do rakouského Podunají zhatil těsně před odjezdem krach při pronájmu autobusu.
 8. 1. ročník cyklistického závodu „Draháňské kolečko“ organizuje úspěšně starosta TJ J. Müller.
 9. Odd. nohejbalu se probojoval jako dvoučlenný tým na MR v Příbrami, společensky nádherný tradiční turnaj dvojic za účasti rodinných příslušníků a venkovního posezení vyhrávají bývalý internacionál ve fotbalu a majitel Kozlovny L.Vízek s dcerou.
 10. V TJ je 240 členů v 5 oddílech.
 11. V oddíle fitness ustanovena  přípravka karate, opět pod vedením neúnavného B. Novotného.
 12. Mikulášská nadílka pro děti opět velice úspěšná, stejně tak tradiční táboráky odd. tenisu pro hosty z Brém.
 13. Dokončena úprava hokejbalového hřiště a nakoupeno nové stavební nářadí.
 14. Z dlouhosloužícího ale nedoceněného válce pro povrchy kurtů kdosi ukradl přes noc z oploceného areálu TJ motor, takže jsou nadále členové odsouzeni válcovat ručně.
 15. Starosta spolu s Ing. arch. Postupou zpracovává studii sauny a dále zajišťuje její realizaci.