1996

  1. Rok sauny - dílo za 450 000 Kč je dokončeno v létě a po zakoupení nového bojleru a po kolaudaci předáno k 1. 11. do provozu. Hlavní podíl na práci má starosta; členové možnosti se saunovat (za pouhých 25 Kč za provoz) využívají denně kromě soboty.
  2. Souběžně probíhá další práce v kanceláři - snížení stropu dřevěným podhledem a snaha místnost využívat postupně také jako klub. Proběhla rovněž havarijní oprava střechy na ploše cca 30m2 , což ovšem znamenalo vynaložení značných prostředků nad rámec rozpočtu.
  3. Hokejbal pod vedením L. Beera končí další jepičí cestu tohoto oddílu a zdá se, že energie a finance investované do opravy půjdou do ztracena.
  4. Historicky první grant magistrátu hl. m. Prahy pro TJ v hodnotě 50 000 Kč nám pomůže zaplatit část energií a opravit náčiní v sokolovně.
  5. Snaha získat na léto správce (po úmrtí p. Vacha) se minula po výběru ze 6 uchazečů úspěchem. Jeden sice zpočátku pár dní pracoval, dalších několik dnů však trávil jen pod vlivem alkoholu a spíš odrazoval od sportování, snad se to povede za rok…
  6. Po revizní zprávě byla provedena inventarizace majetku - evidence je vedena na PC stejně jako evidence členů TJ.
  7. Schválen nákup telefonu do kanceláře pro případné správce.