1997

 1. Valná hromada potvrzuje volbami stávající výbor na další tříleté období, kontrolní komise bude pracovat ve složení JUDr. Bokotej a Jana Pištorová. Aktivně skončil dlouholetý obětavý pracant Ing. Vlastimil (Loutka) Růžička.
 2. Další kalvárie s úřady má název „penále“ a TJ nehodlá jen tak vyhodit více než 20 000 Kč za údajně neplacené úroky jen proto, že jsou díry v zákoně. Kauzu se cestou našich několika stížností ( poslední na MPSV) povedlo odehrát do ztracena a TJ nakonec nic neplatila.
 3. Zkrášlen vchodový prostor do sokolovny zámkovou dlažbou, místo udusané škváry či zbytků asfaltu je nyní zeleň, nové oplocení kolem „hokejáku“ - vše za 200 000 Kč.
 4. Sokolovnu uklízí M.Chamasová, na podzim začíná s úklidem opět p. Borufka.
 5. Vyčištěny obě studny, ta u sokolovny s přítokem 70 l/min je připravena posloužit v dalších letech ke kropení hřišť, druhá u „hokejáku“ uzavřena a je zatím k nepoužívání pro malý přítok.
 6. Odd. tenisu prvně od založení nemá registrované družstvo v soutěži - nejsou ženy a děti a navíc registrace jednoho stojí 700 Kč (při průměrných mzdách kolem 8000 Kč to je pro mnohé hodně peněz), Václav Veselý s dcerou začínají s novou školičkou pro cca 25 dětí, na podzim si odd. pronajímá halu na Admiře k nedělní hodince hraní za 350Kč /hodinu (má na to cca 18 členů naší TJ, kteří se v hale střídali, kéž by něco podobného bylo u nás – umělý povrch s bílým písečkem se všem moc zamlouvá. Kdo by tehdy tušil, že tento sen se uskuteční!!).
 7. Správcovat se pokouší rovněž Vašek Veselý z tenisu, ale po dvou měsících končí a jeho činnost úspěšněji nahradili studenti Eda Vonásek a Michal Vlk.
 8. Prvního tenisového turnaje „O putovní pohár starosty Sokola“ čtyřher v tenisu se účastnilo 24 hráčů z oddílů tenisu a nohejbalu, vítězové Petr Wasik a Pavel Kubiš. Pohárů starosty je v roce výročí Sokola více - další pro Draháňské kolečko, karate a nohejbal a také putovní poháry – jsou umístěny na polici v kanceláři, kterou zhotovil p. Šebánek.
 9. Věrka Smejkalová - náčelnice všestrannosti dlouhodobě onemocněla, a tak se ocitly malé děti po mnoha letech bez cvičitelky; náhradnici zatím nemá.
 10. Hokejbalové hřiště je volně přístupné a začíná chátrat, M. Lázňovský dává optimisticky dohromady další partu nadšenců, opravují vandaly poškozené mantinely a spárují asfalt. plochu. Jde ale jen o další marný pokus oživit „mrtvolu“.
 11. Tenisové kurty 4 a 5 dokončeny a zůstala ještě nenaplněna představa ozelenění.
 12. Fitcentrum vybaveno dalšími stroji, oddíl nemá obavu z nezájmu - byť nedaleko jsou zprovozněny nové konkurenční prostory pro squash.
 13. Přípravy na oslavy 60 let Sokola v Čimicích vrcholí - počátkem září se schází několik nejstarších pamětníků, aby byly zaznamenány jejich vzpomínky, výbor slíbil zpracovat a vytisknout brožuru o historii TJ Sokol Čimice. Pro pamětníky dříve narozené následovala 19. 10. odpoledne výstavka archiválíí, krátký proslov starosty Müllera a prohlídka sokolovny s okolím, ukázky cvičení dětí z odd. karate a cvičení žen a také překrásný závod horských kol Draháňské kolečko (rekordní počet téměř 40 startujících). Dříve narozených pamětníků se sešlo popovídat si navzájem asi třicet. Setkání bylo dojemně vřelé a přáním těch nejstarších věkem, nikoli ale duchem, bylo se sejít brzy opět. Nikdo z mladších nechtěl věřit, že pí. Štenclová dokáže nejen pevným hlasem a krásnou češtinou vzpomínat nebo mluvit o současnosti, ale také ve stoji spatném dlaně rukou opřít o podlahu. Leckterý mladík věkem by mohl závidět. Ze setkání byl pořízen videozáznam (k dispozici u J. Müllera).
 14. Dne 22. 11. zábava v sále pro současné cvičitele, trenéry, výbory a rodinné příslušníky, vystoupilo dechové kvinteto Zb. Müllera a kapela souseda p. Veselého – účast kolem 100 osob.
 15. Opraven ztracený a znovunalezený obraz z doby budování sokolovny, plastiky bust Tyrše a Fügnera ovšem nalezeny nejsou. Je pravděpodobné, že tyto věci se mohly hodit někomu v době stěhování SSLP, kdy v sokolovně zavládl stěhovací a bourací chaos.
 16. Instaplast ve svých prostorech rovněž zavádí plyn místo vytápění akumul. topidly, rozvod se stává součástí budovy a bude v případě odstoupení Instaplastu majetkem TJ.
 17. Nakoupeny plastové stepy za 54 000 Kč, oddíl všestrannosti má nové cvičitelky pro dívky a ženy sl. Vaškovou a Elisovou.