1998

 1. Sportovně relaxační masáže v prostorách sauny začíná provádět p. Vlk – medik a budoucí lékař, člen oddílu tenisu.
 2. TJ obdržela další důležitý grant Magistrátu ve výši 110 000 Kč na údržbu a energie.
 3. Dochází k úpravě smlouvy s Instaplastem, TJ dostane od letoška za pronájem každoročně méně než do roku 1997, avšak mění se také užívání některých prostor ve prospěch TJ.
 4. Hospodaření za rok 1997: příjmy 777 tis.Kč, vydání 773 tis.Kč.
 5. Řešeno je zatékání vody do suterénu od Pochmanů, zvažována alternativa výkopu a položení izolací, nakonec Pochmanovi svedli střešní vodu dál od domu a v suterénu je zase vše OK.
 6. Společenského večera 21. 3. se účastnilo 120 hostů, vstupné 50 Kč, hrálo „Combo“ souseda p. Veselého.
 7. Správcování hodlá se vší vážností převzít další výborem vybraný zájemce p. Halama s rodinou, ovšem skončil již za dva dny, po tom, co se (náhodou ?) v Instaplastu po vloupání ztratila denní tržba. Nadále tedy správcují jako loni studenti Vlk a Vonásek .
 8. 60. narozeniny oslavil starosta J. Müller, 50. narozeniny pro změnu V. Loutka Růžička, dlouholetý bývalý předseda TJ, a také člen stávajícího výboru Ota Doleží.
 9. Nasázeno na 50 tújí na hřišti mezi nohejbalem a tenisem a u sokolovny a upraveno nohejbalové hřiště (rozšíření, oprava betonových soklů a oplocení), palubkami obloženy buňky, vše natřeno, nohejbal. hřiště dostává postupně novou fazónu.
 10. Proběhla 1. etapa napojení studniční vody na vodoinstalační šachtu s možností kropit kurty vlastní vodou. Tyto úspory budou po neustálém zdražování vodného a stočného brzy zřejmé.
 11. Areál TJ si prohlédli zástupci župy Podbělohorské; podle jejich vyjádření patříme ke špičce co do stavu majetku (budov a hřišť) – jak asi musejí vypadat jiné sokolovny radši nedomýšlet.
 12. Opraveny omítky uvnitř v sokolovně a všude vymalováno za 20 000Kč.
 13. Cvičení žen a dívek má konkurenci v komplexu Draháň, ale úbytek cvičenek není v TJ znát, spíše naopak.
 14. Za grantové peníze zlikvidovány staré rozpadající se mantinely a plocha asfaltu prodloužena až k podezdívce tenis. kurtů.
 15. Pod hlavičkou TJ proběhl v září zájezd do Kalábrie. Následně v říjnu postihla R. Šebánka, jednoho z účastníků tohoto krásného zájezdu, mozková příhoda a je upoután na mnoho měsíců na nemocniční lůžka postupně několika nemocnic.
 16. Zpracován 1.návrh na grant MŠMT – využití asfaltové plochy jako hřiště s umělým povrchem pro více sportů.
 17. Zástupci TJ vyjádřili soustrast s úmrtím souseda p. Jírovce.
 18. Na podzim opravena střecha letováním záplat.
 19. Podzimní Draháňské kolečko za účasti 22 závodníků vyhrává Jiří Chyba.
 20. V sokolovně začal svoji činnost na jednu sezónu kroužek společenských tanců (vede M. Vlk).
 21. Stále probíhá (od roku 1991) spor o pozemky manž. Hladkých naproti sokolovně.
 22. Je zakoupen nový stroj do fitcentra za 36 000 Kč a výsuvný žebřík pro práce ve výškách, jsou instalována nová plechová vrata do skladu sokolovny, zakoupen je také plastový nábytek na kurty.