1999

 1. V rámci cvičení žen začal dvousemestrální kurs snižování nadváhy pod vedením pí. Vonáskové (účast patnácti dam odhodlaných ke všemu se postupně snižovala, nicméně vytrvalkyním se dílo zdařilo).
 2. 27. března proběhla společenská country zábava za účasti cca 90 osob, vstupné 80Kč.
 3. Správcování mají na triku opět studenti Vlk, Vonásek a s nimi M. Průžek a J. Stanko.
 4. V únoru promarodil 60. narozeniny v nemocnici R. Šebánek, zemřel tamtéž v  červenci a dne 26.7. měl pohřeb. Do nových voleb bude jeho místo již prázdné – agendu přebírá člen odd. tenisu Jan Chamas.
 5. Opraveny a zbroušeny parkety, vytmeleny spáry a natřena celá podlaha, odstraněn balkónek nad podiem a namontována další osvětlovací tělesa - za opravdu kvalitní práci TJ zaplatila 69 000 Kč.
 6. Nohejbalisté opravili laminátový sklad, v něm zbudován dubový bar a samostatný skladový prostor.
 7. Dokončeno napojení čerpadla a studniční voda je užívána ke kropení (2. etapa stála 21 000 Kč).
 8. Pod hlavičkou TJ proběhl v září zájezd busem (s koly na přívěsu) na Sicílii.
 9. Další cyklisté převážně z tenisu již po několikáté brázdí země české a okolní vždy v červnu – letos jim i zasněžilo, někteří téměř umrzli. Zejména pánové Vogel a Hynek jsou předmětem úrazů nebo v roli přivolávačů malérů.
 10. Jarního Draháňského kolečka se účastnilo již jen 16 cyklistů a zdá se, že akce postupně skončí.
 11. M. Vlk a E. Vonásek natřeli v rámci svého správcování plechovou střechu sokolovny.
 12. Ze základní školy obdržela TJ gratis (za odvoz) 15 vyřazených, leč funkčních, žvýkačkami olepených stolů a 40 židlí – na čas vyřešen prostor jejich uskladnění v laminátce.
 13. Připravena další verze studie venkovního hřiště s umělým povrchem firmou ze Zlína za spoluúčasti Ing. Vainera, peníze na tuto akci jsou zatím jen ve fázi příslibů.
 14. Na sokolský slet začíná cvičit Věra Smejkalová s malými dětmi. Dětí ve cvičení stále přibývá, ale není ten, kdo by s nimi kromě Věry cvičil a po mnoha letech také skončilo cvičení dívek.
 15. Žáčci odd. karate se zúčastnili pod vedením B. Novotného Národního poháru tradičního karate v Kobylisích.
 16. 2. ročníku turnaje čtyřher v tenise se účastnilo 9 ponejvíce rodinných dvojic, nohejbalisté se sice výrazně zlepšili, ale na finále si nesáhli.
 17. Turnaje trojic v nohejbale se účastnil mezi 25 borci také herec Ondřej Vetchý, z tenisu už po loňském debaklu logicky nikdo (nohejbalisté tenis trénují v rámci doplňkových sportů, tenisté si všímají v létě jen toho malého míčku, možná že případný zimní turnaj v sálové kopané by pro tenisty dopadl lépe).
 18. Oddílový turnaj singlů v tenisu vyhrál již poněkolikáté Petr Wasik a čtyřhry Petr Wasik se Zdeňkem Slaným.
 19. Z oddílu sokolské všestrannosti se oddělil oddíl aerobiku pod vedením M. Modlíkové (Kočárníkové), oddíl má další cvičitelku K. Krauskopfovou (ale jen na rok).
 20. Na jaře konečně ukončen soudní spor o pozemky, které má od roku 1986 TJ dosud v trvalém užívání – jsou navráceny zpět manž. Hladkým, krátce poté jimi také oploceny a na pozemku postaveny základy 3 rodinných domů (2x manž.Hladcí a 1x jejich palmárový právník). TJ zůstává z celé plochy naprosto nelogicky k užívání přilehlý úzký chodníček. Ten TJ nepotřebuje dále užívat a sděluje svou vůli Ministerstvu financí, kterému pozemek patří. MF v roce 2000 souhlasí, leč ještě v roce 2001 ve výpisu katastru nemovitostí figurují pozemky v užívání TJ. Byrokracie je velmi pomalá.
 21. Vedle hokejáku jsou z ničeho nic zaparkovány 2 maringotky (pro bezbytového dlouholetého člena odd. nohejbalu V.Löfflera a jeho novou choť Alenu), na podzim zůstává už jen jedna. Jak dlouho bude V. Löffler čekat na rozhodnutí soudu o svém bytě, nikdo neví, proto mu TJ vychází vstříc. Napojil se na elektřinu a netuší ještě, co ho to bude stát v dalším období. Připravuje se smlouva s manž.Löfflerovými o užívání pozemku.
 22. Drobné opravy v sokolovně a provoz kotelny po několik let zajišťuje Honza Chamas
 23. Do kanceláře zakoupena výhodně věž značky Thomson. Dřevěné lavičky na sále opravil manžel cvičitelky Věrky – J. Smejkal.
 24. Nohejbalisté a tenisté ukončili soutěže uprostřed tabulek svých skupin.