2000

 • Oddíl tenisu připravil v lednu jako blahopřání k 60. narozeninám svého člena Vaška Hynka vskutku grandiozní živý obraz za účasti 30 členů (viz zarámovaná fotoreprodukce v kanceláři, za zhlédnutí také stojí některý ze 3 videozáznamů).
 • V místnosti WC pod schody u hl. vchodu sokolovny instalován sprchový kout, bojler a provedeny obklady (39 000 Kč).
 • Na tenisových kurtech bylo zlikvidováno staré nefunkční osvětlení a rovněž nefunkční stříška za odrazovou zdí. Na pozemek V. Hynka v Bohnických sadech byla odvezena 20 let tenisu sloužící buňka (již bez funkční podlahy).
 • Vysázeny další túje na dolních kurtech tenisu a podél chodníku na jihu areálu.
 • Na tenisových kurtech jsou letos přihlášeny 4 tenisové školičky
 • Štafetový kolík v pokusech o správcování skutečně přebírají v polovině dubna Vladimír a Alena Löfflerovi - „lidé z maringotek“ - jak dlouho asi vydrží?
 • Cvičitelka Věra Smejkalová ukončila tříletý kurz a stala se cvičitelkou I. třídy předškolních dětí a rodičů s dětmi. Cvičitelku tohoto kalibru nemá široké okolí, na podzim lze očekávat nával přihlášek, zároveň Věra se čtyřmi páry rodičů s dětmi nacvičuje na sokolský slet, jehož se v červenci účastní.
 • Oddíl fitness karate B. Novotného vysílá zástupce na MR a ME 10 - desetiletou naději – Kováře.
 • Výstavba víceúčelového hřiště – rozhodnuto realizovat ne po částech, ale po získání finančních prostředků najednou v roce 2001, nechat zpracovat ještě další studii na jiný způsob odvodnění z asfaltové plochy před položením umělé trávy.
 • Zakoupena propagační trika s emblémem TJ pro všechny věkové a výškové kategorie.
 • Opravena střecha a konečně také dlouhodobě chátrající a nepoužívaný komín.
 • Další oslava, tentokrát 50. narozenin Honzy Chamase. Topiče, údržbáře TJ a hlavně kamaráda. Na programu mužský sborový zpěv deseti členů pod vedením dirigenta a skladatele Zb. Müllera.
 • K 31. 12. 2000 končí zejména pro svůj zdravotní stav svoji činnost starosta Ing. J. Müller a zůstává nadále členem výboru a čestným starostou.
 • TJ má na přelomu století a tisíciletí celkem 307 členů v oddílech: všestrannost (55 převážně hochů a dívek do 12 let), aerobik (74 žen a dorostenek), nohejbal (27 mužů), tenis (70 dospělých a 5 žáčků), fittnes a karate – ČUBU (71 dospělých a 5 žáčků.
 • Celkové výdaje činily 407 000 Kč a příjmy 828 000 Kč včetně dotace od ČOS na budování hřiště v roce 2001.