2001

  • Správce odstraňuje maringotku a užívá stavební buňku, která je zakoupena z jeho financí, činnost správců je hodnocena jako přínos pro TJ zejména v oblasti financí a udržení chodu hřišť a možnosti pronájmu i v dopoledních hodinách, naopak nespokojenost narůstá s nedbalým úklidem.
  • Na Min. financí jsme zažádali podle platného zákona o převedení pozemků v trvalém užívání do vlastnictví, právnická pomoc JUDr. Bokoteje se ukázala později (jako už poněkolikáté) pro TJ nesmírně přínosnou.
  • Šarmantní cvičitelka aerobiku Markéta Kindlová – Kočárníková se přestěhovala a po více než 10 letech cvičitelské činnosti se odebrala na mateřskou dovolenou do Berouna
  • Sponzoři odd.nohejbalu budují pergolu před laminátkou (nejprve se zasouvací střechou, později s pevnou střešní konstrukcí),
  • MUDr. Michal Vlk z oddílu tenisu provádí po mnoho měsíců v odpočívárně sauny bezplatnou chiropraxi pro členy TJ.
  • Výstavba HUP začala v srpnu a 15. října bylo hřiště předávacím protokolem otevřeno - nakonec byly k dispozici sdružené finance TJ, ČOS a MČ Prahy 8 v celkové částce cca 1,5 mil. Kč, nohejbalisté hřiště doplnili o branky a plechovou boudu k převlékání a uložení stojanů pro několik sportů. HUP v Čimicích je jednou z nesmírně užitečných a navíc estetických staveb pro sport v širokém okolí a čimickou veřejnost,
  • Se správci byla uzavřena Nájemní smlouva a zpracována byla Pravidla pro používání majetku TJ,
  • Pro zájemce uspořádán opět zájezd do jižní Francie. Jeho účastníci zažili hrůzné teroristické akce 11. 9. při návratu do campu z Barcelony. Ještě že již naplno probíhá boom mobilních telefonů, kterými jsme mohli být o dění v ČR informováni.