2003

  • Navařeny nástavce se sítěmi u HUP směrem k silnici – zmírněno riziko častých pádů míčů do zahrad a oken RD.
  • Pozemky, které měla TJ v trvalém užívání a o něž jsme před 2 lety zažádali, jsou konečně ve vlastnictví TJ.
  • Aerobik zakoupil novou hifi věž a na její míru a doplňky byla vyrobena skříň.
  • Inventura majetku je završena označením předmětů k dlouhodobému užití a vyřazením nepotřebných, ztracených či opotřebených věcí.
  • V srpnu zkolaudována nástavba nad skládkem, pro tenis bude sloužit zhruba od dubna do října, pro fitness od listopadu do března – vždy po dohodě předsedů obou oddílů, investice vyšla na cca 100 tis. Kč.
  • TJ po letech má díky JUDr. Bokoteje nový Odpisový a Inventarizační řád.
  • Proběhlo výběrové řízení na správce TJ – z 6 přihlášenách vybrán p.Vladimír Fidler (62 let) z Dejvic.
  • Nedávno nakoupený CD profi přehrávač kdosi zcizil přímo ze skříňky na podiu – zloděj musel provoz oddílů znát velice dobře.
  • Firma Milana Pechana pro TJ ještě opravila a vymalovala šatnu a instalovala nové dveře a opravila omítky na stropě sálu.