2004

  • Začíná příprava na zbudování venkovního sociálního zařízení, nový správce výboru TJ doporučil firmu svého zetě p. Puškára. Ten zpočátku nejen zpracoval studii a připravil základní podklady, ale také na objednávku vyrobil markýzu nad vchod do sokolovny, vyboural stará vchodová futra a dveře. Dál ale nic, přestal komunikovat, nebyl k mání. Vzniknul problém, jak rozjeté práce dokončit, vyfakturovat a zúčtovat. Ekonomka Alena Hurtová to během roku zvládla, ale k dokončení jsme opět museli požádat spolehlivého člena TJ Milana Pechana. Na stavební povolení nových WC a sprch však bude třeba mnohem více – razítek a schválení 32 firem a k tomu už naše síly nepostačují. Našla se firma paní Kubinové z Brandýsa. Využili jsme vnitřek původního „bytu“ správců. Výsledek stál za to. Zbývá samotné napojení na hloubkovou kanalizaci, kolaudace a samotné „odhalení“ díla, resp.jeho plné zprovoznění.
  • Předsedou tenisu se stal Eda Vonásek a ve výboru TJ nahradil Štěpána Zapletala.
  • TJ má šanci provozovat tenis i v zimě – na výbor se obrátil s žádostí umístit svoji halu na našich kurtech p.Ďurovič. Přes léto byla připravena díky aktivitě Petra Bokoteje smlouva a nadšení tenisté Honza Kaše a Zdeněk Slaný ale i další připravili přípojky vody a elektřiny a od října se již hrálo.
  • Náčelnicí župy Pobělohorské byla zvolena Věra Smejkalová, kterou tím čeká nelehké období přípravy sletu v r. 2006 spolu s běžnými povinnostmi v práci, doma i v naší TJ.
  • Zakoupen nový stůl na stolní tenis, zatímco starý s podlomeným zdravím byl předán k dožití na spřátelenou ZŠ.
  • Na podnět V.Mullera a Romana Pištory se prostory kotelny proměnily ve zkušební hudební studio pro nadšence TJ. Ti již vystoupili i na oslavách narozenin. Roman Pištora se navíc stal i novým kotelníkem TJ.
  • Starosta byl pozván na kobereček na Místní část P8 – na občansko právní odbor k objasnění některých bodů stížnosti domkařů sousedících s areálem TJ (stížnost na hluk a provoz sportu). Těm také výbor TJ zaslal odpověď. Myslím, že se jednou budoucí kronikář TJ pobaví.
  • Zemřel dlouholetý člen odd.nohejbalu a bývalý správce Vladimír Loffler (52 let).
  • TJ organizovala zájezd na Sardinii.