2005

  • Výbor pracoval ve složení Ing.Jiří Müller, Věra Smejkalová, Jana Pištorová, Ota Doleží, Ivan Zralý, Matouš Lázňovský, Ing.Vladimír Vonásek, Vít Müller, Eda Vonásek. Kontrolní komisi vedl JUDr.Petr Bokotej a členy byly Alena Zapletalová a Zdeněk Štencl.
  • TJ má celkem 257 členů.
  • Veře Smejkalové vyšla půvabná knížečka pro cvičení s dětmi – Zacvičte si s říkadly.
  • Po 5 letech byla v březnu v sokolovně zábava TJ, účast na 80 osob a díky patří především Ivanu Zralému a Otovi Doležímu za vzornou přípravu i následný úklid, celkově zvítězilo heslo NI ZISK NI ZTRÁTA.
  • Tenisté se pokusili o ledovou plochu na kurtu č.1 a kupodivu jim počasí přálo, ke slovu přišlo i hokejové klání se zlomenými hokejkami a mnohé dávno opotřebované a někomu i poničené brusle.
  • Protokolárně - kolaudačně předány do provozu venkovní toalety. Firma „našeho“ Milana Pechana nakonec odvedla pro TJ dobrou práci. Zpracována byla také digitální podoba nových sítí el., kanalizace a vody. Celková hodnota díle nakonec dosáhla částky 340 000 Kč. Konečně jsme odstranili neexistenci toalet - předmět kritiky nejen vlastních členů, ale i sousedů. Po téměř ročním provozu jsou dobře udržované a posloužily také jako šatny pro sportovce navštěvující areál v letním i zimním provozu.
  • Instalována polykarbonátová stříška nad pergolu u laminátky, což pomohlo letnímu venkovnímu posezení.
  • Instalováno světelné čidlo nad vchodovými dveřmi sokolovny, opravena střecha firmou Hovorka s tím, že generálka střechy bude opravdu nezbytná.
  • Začalo se instalovat nové oplocení u nohejbalu a na sokolovně do ulice Ke Hřišti, máme z boku nové orientační číslo 34.