2006

  • 9.ročník turnaje čtyřher v tenisu „O pohár starosty TJ“ vyhrála dvojice Martin Pechan, Eda Vonásek (účast celkem 12 dvojic).
  • Již druhá a po ní hned třetí krádež audiotechniky odd.Aerobiku za poslední 2 roky, tentokrát jednoznačně z nedbalostí otevřené skříňky na podiu a celková škoda je cca 40 tis.Kč (zároveň rozbité vnitřní sklo otevřeného okna). Na dubnovém výboru budou události uzavřeny, avšak již nyní je jisté, že jedním ze závěrů našeho jednání VH musí být dodržování základních pravidel bezpečnosti provozu v sokolovně, ale i venkovních hřišť.
  • Vybrán nový správce a uklízeč – Bedřich Záleský.
  • Koncem roku jsme v reakci na jednání valní hromady župy a také způsob informování resp. neinformování o sletu, financování žup a TJ ze Sazky odeslali otevřený dopis na ČOS a časopis Sokol. Výsledkem je zatím podivná reakce tiskového tajemníka ČOS v čísle 1 časopisu Sokol. Jde o to, že tento článek nejen konkrétně neuvedl obsah našeho dopisu, ale poněkud demagogicky vytváří zvláštní reakci na něj. Kdo si článek ČOS přečetl, aniž zná pozadí, musí být alespoň vyveden z míry, o čem že to některá z TJ vlastně píše. Poslední události v souvislosti se Sazkou pana Hušáka nám opět dávají za pravdu. Chápeme, že akcionáři ČOS nechtějí o financích spojených se Sazkou moc mluvit – je to věc citlivá, ale bohužel se dotýká všech členů ČOS. Proto by se o stavu mělo informovat objektivně. Nepůsobí dobře, když se z tisku dozvíme o nezaplacení čtvrt miliardy Kč na sport za rok 2005 s odůvodněním, že za to může stát a v žádném případě ne nesplacené investice a pravděpodobně i ztrátový provoz Sazka arény (článků v tisku jiném než sokolském vyšlo dost). V našem dopise jsme ale také navrhovali spravedlivější postup při rozhodování o sletech, jichž se už při nácviku účastní z různých důvodů stále méně a méně členů Sokola. Když nic jiného, chtěli jsme o tom alespoň vyvolat debatu. O tom v reakci časopisu ani slůvko. Na stranu druhou slůvkem solidarita při placení mimořádné známky na slet se činovníci ČOS ohánějí velice rádi. Sokol je dobrovolné sdružení s mnoha společnými cíli žup i jednot, ale musí se na stanovení těchto cílů mít možnost podílet všichni – nejen vrcholový orgán ČOS. Jak to udělat, aby hlas TJ byl prezentován jako celosokolská výměna názorů či debata? Pro bratry na ústředí ČOS by to ale asi znamenalo vyvinout víc úsilí jiným směrem, než jsou zvyklí. Nemyslím ovšem, že jsou takoví všichni, jen asi není jejich hlas víc slyšet.