2008

  • Obdrželi jsme grant ČOS 50 tis.Kč a za něj i s našimi prostředky nakoupeno náčiní pro nejmenší, nové ozvučení sálu a gymbaly.
  • Začalo nové cvičení Pilates pod vedením Lucky Růžičkové.
  • Stavební odbor Prahy 8 nám oficiálně povolil na dalších 15 let používání studny u sokolovny ke kropení kurtů.
  • Vyčištěn povrch HUP.
  • Proběhl den otevřených dveří a hřišť i v naší TJ – s účastí asi 40 dětí – i díky počasí velmi vydařená akce.