2013

  • Počet členů TJ: nohejbal – 20, volejbal – 23,tenis – 63, všestrannost + aerobik – 226 (z toho 93 dospělých), fitness – 29.
  • Výbor pracoval ve složení Jiří Müller (čestný starosta), Věra Smejkalová, Jana Pištorová, Roman Pištora, Ota Doleží, Tomáš Frank, Ivan Zralý, Michal Průžek, Vladimír Vonásek, Vít Müller. Kontrolní komise - Petr Bokotej, Alena Zapletalová, Zdeněk Štencl.
  • Byla zrekonstruována kotelna, instalován kondenzační kotel s výkonem 49kW včetně regulace, TJ k této akci obdržela grant magistrátu v částce 110 tis. Kč. Firma Kespogas vše dokončila včetně instalací čidel pro případ přeplněné nádrže u čerpadla a úprav v sauně včetně vymalování. Hodnota díla 265 tis.Kč.
  • Začíná se realizovat návrh na zpracování fotohistorie TJ za posledních 10-20 let do formy kaleidoskopického kalendáře a prezentace pro PC – postupně připravuje J. Müller.
  • Vyčištěny a natřeny okapy sokolovny, proběhl oklest stromů.
  • 16. ročník turnaje tenisu v deblech vyhráli manželé Hollovi… Martin, Míša a jejich děti jsou nejvšestrannějšími sportovci TJ, najít je můžeme v nohejbale, tenisu, volejbale i všestrannosti, v kulturních a společenských aktivitách, později i úklidu sokolovny.
  • Dne 29. srpna byla odhalena nad vstupem do sokolovny pamětní deska prvnímu náčelníkovi T.J. – Ladislavu Chvátalovi, který byl popraven v září 1943 v Mauthausenu. Návrh zpracoval Zdeněk J. Vonásek. Slavnostní akt proběhl v důstojném duchu za účasti vnučky Ladislavy Poullain, žijící ve Francii, dále zástupce vedení ČOS a mnoha členů TJ. DVD zpracoval Z. Slaný.
  • Proběhl 2. ročník - cestičky za světlem s lampionovým.průvodem pro děti a rodiče za účasti cca 140 dětí a rodičů, zakončen byl ohňostrojem.
  • Tenistům se po mnoha letech podařilo připravit alespoň na pár mrazivých dní lední plochu, využili ji nejen členové TJ, ale i mnoho dětí a rodičů z Čimic a okolí.