ROK 1937

Prioritní otázkou počátku roku se stala koupě a úprava letního cvičiště. Architekt V. Runcl, - sám člen čimické jednoty, kterému byla zakázka zadána, předložil v lednu předběžný rozpočet na 28 190,- Kč. 31. ledna se konala valná hromada, na níž byla problematika cvičiště živě diskutována.

2. května proběhly župní střelecké závody na "krytě ležící figuru s desetikruhovým terčem". Ze 78 závodníků bylo i pět čimických (umístili se od 14. do 77. místa). 23. května se na letním cvičišti Sokola Praha VII uskutečnily župní závody žáků Podbělohorské župy. Čimická výprava neuspěla, neboť jednota chybně vyslala 3 žáky, kteří již věkově spadali do kategorie dorostenců. Jejich výsledky nemohly být započteny do celkového bodového zisku čimického družstva. Z možných 250 bodů tak Čimice získaly pouhých 103,75 bodů a obsadily poslední místo.

Okrskový den, do té doby největší sokolský podnik v Čimicích, byl zahájen 13. června. Dopoledne se na dokončeném letním cvičišti konaly zkoušky. Odpoledne pak za hojné účasti členů Podbělohorské župy proběhl slavnostní průvod. V jeho čele nesl starosta čimického Sokola J. Černý státní vlajku. Poté byly na cvičišti za zvuků hymny vztyčeny prapory. Okrskový vzdělavatel pronesl projev, ukončený sborovým zpěvem. První poloviny veřejného cvičení se účastnili žákyně, žáci, dorostenky, dorostenci a muži. Po přestávce nastoupily ženy a dorostenky, dorostenci a muži. Na závěr předvedla čimická jednota scénu "Hold Tyršovi".

Ani závod dorostenců, konaný 20. června, nebyl pro čimickou jednotu příliš úspěšný. Individuálního šestiboje ze zúčastnilo 86 závodníků a čimičtí obsadili 27., 32., 64. a 83. místo.(Ve čtyřboji skončilo družstvo Čimic na 14. místě.) 17. října se čimický dorostenec kategorie "B" V. Bomba zúčastnil přespolního běhu v Šárce. Na trati dlouhé 3 km porazil všech zbylých 28 soupeřů. 25. října pak požádala čimická ČOS Obecní úřad v Dolních Chabrech o povolení ke stavbě sokolovny. V tomto směru informovala i Podbělohorskou župu.

V závěrečné zprávě TJ Sokol Čimice pro rok 1937 uvedl jednatel J. Mládek mj. toto: "A nyní bratři a sestry blíží se náš X. slet, a proto všichni uvědomme si tuto vážnou chvíli, kdy zachvívá se srdce našeho národa, kdy Praha vítá ve svých hradbách nejlepší syny a dcery této naší vlasti i ty, které osud zavál daleko, mimo rámec naší drahé republiky, ba až za moře. A tito všichni přijdou z dalekých svých domovů k nám do matičky Prahy. A na nás je, abychom nejen je uvítali, nýbrž jim ukázali, že jsou doma, že jsou členové našeho národa, že jsou to ti, kteří v dobách těžkých otrockých pout platnou hřivnou přispěli k osvobození naší vlasti. A proto bratři a sestry vy všichni, připravte se na tuto chvíli, pilně nacvičujte, navštěvujte přesně své cvičební hodiny, poslechněte všech pokynů, jež se vám dostanou. Budou to dny, kdy náš stát navštíví mnoho zástupců cizích mocností, kteří chtějí vidět, jak vyspělý jsme národ, jak umíme udržovat si svoji svobodu. Tady bude příležitost ukázat naši ucelenou organisaci, naši lásku k vlasti a naše odhodlaná srdce i životy klásti za její záchranu. Zdar X. sletu, zdar našemu sokolstvu, zdar naší Československé republice."