ROK 1946

Rok 1946 představuje - vedle protektorátních let - nejméně materiálově podložené období čimické ČOS. Zdá se však, že čimičtí se po válce dostali z finanční krize, neboť se jim v srpnu podařilo splatit nejen výše zmíněný dluh u ústředí ČOS na dostavbu sokolovny ve výši 5 000 Kčs, ale v říjnu splatili též zbytek dluhu za zakoupený pozemek a výstavbu sokolovny u starosty J. Černého ve výši 40 000 Kčs.

Výnosem ZNV z 30. dubna bylo v září uznáno obnovení spolkové činnosti. Podle složení předsednictva, je zřejmé, že ještě v roce 1945 nebo počátkem roku 1946 došlo v čimické jednotě k volbám. Starostou se stal J. Pangrác, místostarostou J. Růžička, jednatelkou B. Pangrácová a pokladníkem J. Talián. V září získal čimický Sokol do pronájmu poškozený nábytek od továrny "Rudý letov". 19. října se v Čimicích konala tělocvičná a hudební akademie. 7. prosince pak byla uspořádána mikulášská zábava a 31. prosince zábava silvestrovská.