ROK 1947

Ve dnech 15. - 16. února uspořádala čimická jednota IV. šibřinky za účasti dvanáctičlenné dechové kapely. Tyto šibřinky byly zřejmě pojaty poněkud velkoryseji, neboť účty dokládají nákup dekorací od TJ Sokol Benešov.

18. března 1947 adresovala zástupkyně náčelnice TJ Sokol Čimice všem členkám jednoty dopis se žádostí o sbírku: "Milé sestry, dorostenky! V době okupace byla vrahy našeho národa popravena i naše milá a nezapomenutelná sestra župní náčelnice Kubicová. Mnohé jste ji znaly a přišly s ní do styku. Víte proto dobře, jaká to byla žena. Obětovala sokolské myšlence vše a obětovala za tyto ideály i svůj život. (Manžel Bedřich Kubice byl taktéž popraven pro účast v protinacistické rezistenci - pozn. JBU). Zůstal zde však po ní její maličký synáček - zcela opuštěn. Ujaly se jej ihned naše sokolské sestry a slíbily si, že jej neopustí. I my chceme pomoci a uctíti tak památku naší nezapomenutelné sestry župní náčelnice. Již několik jednot v naší župě splnilo svou povinnost - naše jednota dosud není mezi nimi. Sestry, apeluji na vaše dobrá, citlivá sokolská srdce a prosím, abyste nám v této krásné věci pomohly. Touto sbírkou byla pověřena sestra Mládková, proto se obracejte se svým příspěvkem přímo na ni." Ve sbírce pro malého B. Kubice bylo mezi čimickými sokolkami vybráno celkem 1 500 Kčs.

23. března bylo sehráno dětské divadlo "Honza pán". 12. dubna pak proběhl v sokolovně členský večer s tombolou. Současně proběhl nábor do Národního tělovýchovného výboru v Čimicích, který se však zřejmě nesetkal s patřičným ohlasem. 19. dubna následoval v sokolovně pěvecký koncert sboru "Typografia". 10. a 11. května byly dále organizovány dvě akce - "Hašlerův večer" a na svátek matek dětské představení. 25. června pak v sokolovně proběhl další členský večer. Velmi lukrativním se pro jednotu stal stánek, který mohla provozovat na státním stadionu na Strahově u příležitosti předsletových her XI. všesokolského sletu na konci června. TJ Sokol Čimice připadl čistý výtěžek ve výši 33 459 Kčs. 25. října proběhla tradiční akademie a 30. října divadelní představení "Srdeční injekce". Nebyly pominuty ani mikulášská a silvestrovská zábava.