2010

  • Výbor pracoval ve složení Ing. Jiří Müller, Věra Smejkalová, Jana Pištorová, Roman Pištora, Ota Doleží, Tomáš Frank, Ivan Zralý, Matouš Lázňovský, Ing. Vladimír Vonásek, Vít Müller. Kontrolní komisi vedl JUDr. Petr Bokotej a členy byly Alena Zapletalová a Zdeněk Štencl. Počet členů - 321, z toho 112 mužů, 109žen, 4 dorostenci, 4 dorostenky, 46 žáků a 46 žákyň.
  • Začaly se naplňovat a konečně osvědčují webové stránky TJ www.tjsokol-cimice.cz - resty při naplňování má zejména oddíl tenisu
  • Proběhla výstavba nového povrchu na asfaltu a přetlakové haly. S majitelem Peterkou TJ uzavřela smlouvu o pronájmu pozemku a užívání haly a povrchu hřiště v zimě a v létě.
  • Podán návrh na havarijní grant Magistrátu a ten nám byl přidělen v částce 50 tis.Kč na nové oplocení u kurtů k silnici vedle sokolovny. Zároveň bylo podepsáno přidělení grantu 40 tis.Kč na provoz sokolovny v r.2009.
  • Oprava sauny – fa Saunatop, cena 8 tis.č, podruhé v krátké době opravován komponent sauny – nutná výměna termostatu za nový.
  • Oprava střechy buněk u venkovních hřišť.
  • Stavba nového oplocení vedle lípy do ulice začala v říjnu a byla do měsíce firmami Pecha a Pilecký hotova – pro nás značná investice vyšla i s grantovými penězi na 410 000 Kč.
  • Bývalý Instaplast nám oznámil, že se sloučil s další firmou a od 1. 8. 2009 má název PIPELIFE CZECH s.r.o., všechny další náležitosti a smluvní závazky se nemění.