Tenis / Kurty

Kurty

Obrázek uživatele evonasek

Rozvrh kurtů.  Obsazenost kurtů závodními družstvy.  Poplatky.  Údržba kurtů.    

Kurty č. 1, 2, 3.

Kurty č. 1 2 3 jsou vyhrazeny pouze pro členy a čekatele oddílu tenisu, kurt č. 3 ve vyhrazeném čase též pro tenisovou školičku a tréninky dětí. Určené hrací hodiny pro jednotlivé kategorie členů a čekatelů  -  Dospělí, Dorost, Děti jsou uvedeny v příloze rozvrh kurtů zde.

Kurty č. 4, 5, 6

Kurty č. 4 /antukový kurt/ a  5, 6 /umělý povrch/ jsou vyhrazeny pro hraní pronajímatelů, veřejnosti, čekatelů a členů oddílu. Kurt č. 4 od 18.00 je vyhrazen pouze pro hraní členů a čekatelů. V případě, že není obsazen, může být využíván tenisovou školičkou. 

Hraní na těchto kurtech je nutné telefonicky rezervovat u správce kurtů, na telefonních číslech: 724 265 022 (pí. Kateřina Peterková).

Tenisový oddíl - emailový zpravodaj

Novinky z oddílu na Váš email.