Všestrannost / Informace o placení

Informace o placení

Obrázek uživatele Věra Smejkalová

Spolkové příspěvky ČOS

Kč 200,- / kalendářní rok / dítě do 18 let

Kč 200,- / kalendářní rok / senior nad 65 let

Kč 500,- / kalendářní rok / dospělý (i v oddíle RD)

Částka je nedělitelná, splatná v daném roce vždy při prvním vstupu do TJ.

Oddílové příspěvky (platby se dělí na pololetí):

Dětské oddíly:

Kč 1000,- / kalendářní rok / dítě

První pololetí leden – červen Kč 600,-

Druhé pololetí září – prosinec Kč 400,-.

Dospělí, senioři:

Kč 1200,- / kalendářní rok / dospělý

První pololetí leden – červen Kč 700,-

Druhé pololetí září – prosinec Kč 500,-.

Splatnost obou příspěvků v kalendářním roce:

  1. pololetí – splatnost do 28.2. daného roku

  2. pololetí – splatnost do 31.10. daného roku

Placení do všech oddílů odboru všestrannosti je hotovostní, u cvičitelky daného oddílu.

Lze vystavit potvrzení pro zdravotní pojišťovny o zaplacení příspěvků.

 

Všestrannost - emailový zpravodaj

Novinky z odboru na Váš email.