Všestrannost / Informace o placení

Informace o placení

Obrázek uživatele Věra Smejkalová

Spolkové příspěvky ČOS

Kč 300,- / kalendářní rok / dítě do 18 let
Kč 300,- / kalendářní rok / senior nad 65 let
Kč 600,- / kalendářní rok / dospělý (i v oddíle RD)
Částka je nedělitelná, splatná v daném roce vždy při prvním vstupu do TJ.

Oddílové příspěvky (platby se dělí na pololetí):

Dětské oddíly:

Kč 1100,- / kalendářní rok / dítě
První pololetí leden – červen Kč 600,-
Druhé pololetí září – prosinec Kč 500,-.
Splatnost obou příspěvků v kalendářním roce:
  • 1. pololetí – splatnost do 28.2. daného roku
  • 2. pololetí – splatnost do 31.10. daného roku
Placení do všech oddílů odboru všestrannosti je hotovostní v rámci hodin, u náčelnice TJ (případně cvičitelky)
Lze vystavit potvrzení pro zdravotní pojišťovny o zaplacení příspěvků.

Všestrannost - emailový zpravodaj

Novinky z odboru na Váš email.