Všestrannost / Karta člena TJ

Karta člena TJ

Oddíly - děti

Zápis do jednotlivých dětských oddílů probíhá vždy v září - na začátku nového cvičebního roku. Informace o zápisu je na webových stránkách a ve vývěsce u TJ. Informace podá i náčelnice TJ.

Při nenaplněné kapacitě lze přihlásit dítě do jakéhokoliv oddílu i v průběhu roku.

Oddíly Rodiče a děti a Předškolní děti (RD, PD)

Cvičení pro tyto oddíly je buď v úterý nebo ve čtvrtek, dle výběru rodičů.

Mladší žactvo (MŽo-VŠE, MŽo-ATL)

Cvičení pro mladší žactvo je organizováno ve dvou oddílech. V úterý jako všestranně rozvíjející, ve středu jako atletická přípravka.

Oddíly – dospělí

Přihlášení do oddílů pro dospělé, seniory (zdr. TV, TAI ČI) je možné kdykoliv v průběhu roku, přímo u cvičitelky.

Každý vstupující člen TJ vyplní registrační kartu – viz přílohy.

Rodiče dětí vyplňují prohlášení zákonných zástupců dítěte – viz příloha.

Online registrace

Všestrannost - emailový zpravodaj

Novinky z odboru na Váš email.