Hygienická opatření – aplikace předpisu ČOS pro naši tělocvičnu:

Hygienická opatření – aplikace předpisu ČOS pro naši tělocvičnu:

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Nádobu s dezinfekcí na ruce používejte při příchodu a odchodu – umístěny jsou u vchodu do sokolovny a před vchodem do sálu tělocvičny. Další nádoba s dezinfekcí či dezinfekčním mýdlem je na WC.

Dva metry nejméně je vzdálenost mezi sportujícími navzájem a ostatními, možnost cvičit bez roušky, max.počet cvičících dospělých na sále je 12.
 

Podložku na cvičení si nosí každý svoji. Po vyčištění barevných plastových podložek

Sokola, určené výhradně pro cvičení Aerobiku, se opět mohou používat, ale s vlastním ručníkem a vždy po cvičební hodině cvičenka podložku postříká dezinfekcí na povrchy a utře jednorázovou papírovou utěrkou.

Po skončení každé cvičební hodiny/ tréninku bude prováděna dezinfekce
všech použitých sportovních pomůcek (nářadí a náčiní), a to tak, že každý dospělý cvičenec dezinfikuje a jednorázovou utěrkou utře povrch náčiní či nářadí, se kterým cvičil. V posilovně se musí utřít každý stroj před přechodem k dalšímu. Zabezpečí vedoucí cvičení.

Dezinfekce na povrchy nářadí a náčiní a papírové utěrky jsou k dispozici u ved.hodiny.

Pobyt v šatně je třeba omezit na minimum.

Cvičební hodiny u cvičení dospělých mají upravené začátky s přestávkami 15 minut - viz rozvrh.

Alespoň deset minut před začátkem i koncem každé cvičební hodiny  je třeba sál vyvětrat (minimálně otevřeným jedním oknem na každé straně sálu) – zabezpečí vedoucí cvičební hodiny.

Uklízečka uklízí podlahu sálu, parapety, komunikace, toalety, šatny včetně předmětů, kterých se návštěvníci dotýkají (kliky, zábradlí, lavičky v šatnách, věšáky, skříně…), a to 2x týdně v dopoledních hodinách.

 

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.