Usnesení valné hromady z 5.4.2022

Usnesení valné hromady z 5.4.2022

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Usnesení:

 

Přítomno 16 delegátů a 6 hostů - VH byla usnášeníschopná

 

Valná hromada

 1. schvaluje
  1. zprávu starosty o činnosti výboru za roky 2020 a 2021 s výhledem na rok 2022/23
  2. zprávu o hospodaření V. Müllera a ekonomky A. Hurtové
  3. zprávy vedoucích oddílů
  4. výsledky voleb výboru a kontrolní komise:

starosta – Vladimír Vonásek

místostarosta - Vít Muller

jednatel - Otakar Doleží

členy výboru - Eduard Havel, Jana Pištorová, Tomáš Frank

členy kontrolní komise - Petr Bokotej, Roman Pištora, Ivan Zralý a náhradník Radek Hruška

 1. náčelnici - Věra Smejkalá
 2. vyslance do výboru župy – Vladimír Vonásek
 3. zprávu kontrolní komise
 1. ukládá
  1. výboru T.J.:

- s ohledem na chystané nezbytné investice na izolace a omítky jižní strany sokolovny maximálně šetřit vlastní prostředky a pokusit se získat co nejvíc dotací na tyto úpravy

- připravit plán rekonstrukce sociálek venkovních hřišť

b) kontrolní komisi:

 • sejít se 2x ročně, stanovit úkoly komise
 • provést kontrolu účetní evidence a hotovosti v pokladně za rok 2021 a plnění směrnice ČOS o ECZ
 • dokončit kontrolu majetku

 

Za správnost:

předseda návrhové komise Tomáš Frank, členové Karla Záleská, Ota Doleží - všichni v.r.

 

 

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.