zápis z jednání výboru 13.4.2021

zápis z jednání výboru 13.4.2021

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  13.4.2021

Přítomni :  Zralý, Havel, Vonásek,  Muller, Bokotej,  Pištorová, Doleží, Frank

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připravuje Ing.Vainer a arch.Chum – kontrola  30.4.
 2. Zhotovený skládek bude používán v sektorech pro všestrannost (vpravo od schodů k oknům), uložení nábytku (vpravo vpředu) a část vlevo od schodů zůstane zatím volná,možnost využití plastových polic – cílem je zcela uvolnit kancelář a šatnu a sklad fitness, nákup regálů T:do konce května,Smejkalová
 3. Rekonstrukce kurtu č.3 – hotovo, 39 tis.Kč
 4. Další oprava dveří u dolních sociálek – Kušnier 1200Kč, požadavek na el.vysoušeč a zásobník mýdla
 5. Odvoz antuky z kurtů 1,2 – kontejner Zralý
 6. Likvidace lamínátky ,instalace nových buněk, odvoz nepotřeb.materiálu a úklid, fin.náklady (účty,paragony)  – stav k 30.4. – info Doleží
 1. Stav (ne)cvičení v době omezení kvůli Coronaviru ,  tenis.haly –sleva celkem 2 měsíčních plateb nájmu, tj. 2x16 700 Kč (viz žádost J.Peterky) - dodatkem ke smlouvě – Bokotej,
 2. Od února funguje v rámci ČOS jednotný program ECZ pro evidencičlenů, příspěvků….)– info na příštím výboru, formuláře přihlášek -Vonásek,Smejkalová
 3. Posilovací stroj peck deck-delt deck zakoupen 2020 – dodat do majetku odd. (excel), stávající stroj nabídnout na Aukro, případně do sběru a evidenčně vyřadit - E.Havel,M.Průžek-trvá
 4. Dohody na rok 2021 k podpisu (po obnově cvičení)– trvá,Pištorová,Smejkalová
 5. Účetní uzávěrka 2020 – mimořádně ji schvaluje kontrolní komise (viz písemná zpráva), na FÚ předáno do 30.4. - Hurtová
 6. Grant MHMP2021-70 tis.na provoz a 28 tis.mládež, požadavek na stroj do fitka neuspěl, požadavek na P8 do 20.4. - Vonásek
 7. Archiv ní info  na web z let 2000-2019 - Vonásek
 8. Poděkování členům odd.TE za přípravu a údržbu ledu – díky tomu se bruslilo mezi 11.-16.2., tj.6 dní!!!
 9. Návrh úprav rozpočtu 2021 – dokončit nohejbal.objekty, opravu podlahy sálu přesunout na 2022
 10. Příprava 40 let založení odd.TE v září 2021 – průběžně Muller,Vonásek
 11. Od 23.-30.8.pronájem sálu sl.Kotvová-majoretky
 12. Příští výbor v úterý 25.5.2021 v 19.00.

Zapsal-Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.