Zápis z jednání výboru 22.3.2022

Zápis z jednání výboru 22.3.2022

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  22.3. 2022

Přítomni :  Vonásek, Doleží, Bokotej, Pištorová, Muller, Smejkalová,Frank, Zralý,Havel….

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připravuje Ing.Vainer a arch.Chum,požadavek na grant do září 2022, připraveno k předběžnému jednání na stav.odboru P8  – kontrola  průběžně
 2. přesun archivu z kotelny do skladu – do konce dubna 2022-Vonásek, Muller,
 3. klub a zázemí nohejbalu -  odpracováno cca 1200 hodin… že celková hodnota díla je cca 550 tis.Kč. Výbor oddílu noh. navrhne podmínky užívání (pravidla) i pro T.J.- termín dokončení včetně venkovních úprav  a přesunu pergoly jaro 2022 , ? zabezpeční  – Doleží, Vonásek  do konce dubna
 4. Odbor dopravy MČ8-čekáme na vyjádření k žádosti o retardér a opravu chodníku
 5. Oprava plísní vlhkých stěn v suterénu fi OffSigne-Vainer+firma, sleva z nájmu do doby opravy bude 1 500 Kč/měsíc,
 6. Do konce března zajistit firmu na rekonstrukci podlahy sálu (práce červen,červenec) a opravy omítek sokolovny a Off Signe – Pechan,Vonásek, očistění fasády do ulice tlakovou vodou – Zralý do 30.4.
 7.  fi Pilecký –instalace sítí  kolem kurtů 3,4,5– 2.část = cca 70 tis.Kč – do 9.4.
 8. Stav ECZ, -kontrola placení, přihlášky v kanceláři
 1. Stav rozpočtu a financí 2022, granty 2022
 2. Připravit podklady pro úpravu pojistku nemovitostí Kooperativou – Vonásek, Kordačová
 3. VH 2022 v úterý 5.4. v 19.30,  pozvánka na web a vývěsku do 25.3. Výročky oddílů s volbou výborů  na období 2022-2024 a s písemným zápisem VČS  oddílu a Vše -  termín do 20.3.  – zajistí vedoucí odd., návrhy na členy výboru a KK, delegáti 1:10….,podklady od Hurtové oddíly
 4. Různé -  poděkování Věře za zpracování metodických videí cvičení dětí (dle možností bude na webu TJ), 3.4. od 15.00 proběhnou v sokolovně tradiční šibřinky pro děti, 24.6. noc sokoloven s přespáním dětí, info o dárcovství krve v rámci akce „Daruj krav se Sokolem“
 5. příští výbor v úterý 31.5.2022 od 19.30

Zapsal-Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.