Zápis z jednání výboru 24.11.2020

Zápis z jednání výboru 24.11.2020

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  24.11.2020

Přítomni :  Vonásek,  Havel, Muller, Bokotej, Smejkalová

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připraví Arch.Chum a Ing.Vainer – do 30.11.2020, žádost na investiční grant MHMP na rok 2022
 2. Skládek-dokončen fi.Pechan, vyúčtování el.- 112 tis.Kč, zbývá instalace protipožárních dveří, zprovoznění topení a opravy malby na chodbě, revize elektro  - bude hotovo do 5.12.
 3. Skládek bude používán v sektorech pro všestrannost(vpravo od schodů k oknům), uložení nábytku (vpravo vpředu) a část vlevo od schodů zůstane zatím volná,možnost využití plastových polic – cílem je zcela uvolnit kancelář a šatnu –sklad fitness, T:do konce ledna
 1. Stav cvičení v době omezení kvůli Coronaviru (o možnosti cvičení proběhne info ihned po vládním schválení, případně pravidly NSA, tenis.haly – odložení platby za nájem schváleno, sleva 1 měsíční platby nájmu, tj. 16 700 Kč (viz žádost J.Peterky) - dodatkem ke smlouvě – Bokotej, Vonásek
 2. Dodatek ke smlouvě s J.Rajchlem – sleva z nájmu 20% vztažená na plochu použitou pro sklad TJ – platnost od 1.11.2020
 3. Od ledna najedou TJ v rámci ČOS na jednotný program ECZ (evidence členů, příspěvky….)– info na příštím výboru-Vonásek,Smejkalová
 4. Posilovací stroj peck deck-delt deck zakoupen – dodat do majetku odd. (excel), stávající stroj nabídnout na Aukro, případně do sběru a evidenčně vyřadit - E.Havel,M.Průžek-do 31.12.
 5. Návrh na zvýšení měsíčních odměn v rámci dohod (Hurtová, Novotná, Vonásek) od r.2021 se vztahem za součet inflací za roky 2017-2020 navýšení o 11%, což v součtu činí 990Kč měsíčně – schváleno – předat Hurtové
 6. Zpracování žádosti o grant Můj klub – na děti a cvičitele a trenéry na rok 2021 – Smejkalová, Peterková,Vonásek – do 16.11. – splněno, Můj klub – provoz,údržba – do 25.12. – Vonásek, granty MHMP – do 30.11.-Průžek, Vonásek, vyúčt.grantu ČOS – do 30.11.(Smejkalová,Vonásek,Hurtová),
 7. Údržba zeleně a areálu od r. 2021 místo J.Smejkala – J.Chamas a M.Průžek, zajistí Vonásek
 8. Rejstřík vlastnictví majetku –elektronicky  Bokotej do 30.11.
 9. Návrh oprav a údržby na rok 2021 – vedoucí oddílů vyzváni k pečlivé inventuře a soupisu potřeb a prací – je šance získat podporu s samostatně vyhlášeném grantu Můj klub na rok 2021 – termín odevzdání 20.12.2020
 10. Příprava 40 let založení odd.TE na jaro 2021 – průběžně Muller,Vonásek
 11. Příští výbor v úterý 12.ledna 2021 ve 20.00.

 

Zapsal – Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.