zápis z výboru 10.9.2019

zápis z výboru 10.9.2019

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru TJ ze dne  10.9. 2019

Přítomni :  Vonásek,  Smejkalová,Pištorová, Zralý, Doleží, Muller.

Program a závěry:

 1. Kontrola úkolů
 •  Na základě stanov ČOS bude zpracována podrobná instrukce pro evidenci členů, placení čl. a odd. příspěvků a jejich evidence a postupu při informování členů (tím bude zároveň řešeno doporučení ČOS ke GDPR a problémy v odd.fitness), bude zřízena funkce matrikáře. Po jednání na župě je tento úkol odložen, protože na ČOS je zpracováván jednotný software pro veškeré evidence členů, příspěvků etc-měl by být v roce 2020..
 • Změna v Obchod.rejstříku – odevzdání čestných prohlášení členů výboru a KK – odevzdáno na ČOS k realizaci - Bokotej
 • Pronájem suterénu- firma Offsigne s.r.o. vyrábějící reklamy a potisky, návrh smlouvy před podpisem dne 11.9., nájemné od 1.11. na dobu neurčitou – po podpisu zrušit inzerát - Bokotej a Vonásek
 1. Opravy , údržba:
 1. Další úpravy suterénu po Kespogasu -  vybourání bývalé kuchyňky, nové podlahy – hotovo, zbývá  nová elektroinstalace  - udělá firma Etna do konce října za cca 350 tis.Kč, s TJ se bude podílet i firma Offsign, ta dále na své náklady instaluje  sádrokarton.obklady a podhledy, podlahy v srpnu dokončil J.Rajchl
 2. opraveny nátěrů soklů chodeb před sálem, na schodech a u sociálek v suterénu –-Smejkal
 3. odbornou firmou provedena kontrola nářadí a náčiní
 1. výbor souhlasí s parkováním dodávky nájemce J.Rajchla a nájmem 1000Kč/měsíc ve dvoře u sokolovny,
 2. Rozvrh na rok 2019 – projednán a schválen – umístit na web a do vývěsky ihned -Vonásek, Smejkalová
 3. kontrola rozpočtu 2019 + návrhy oprav a údržby na 2020 – do konce listopadu – ved.oddílů
 4. stav grantu MŠMT na 2019 a magistrátu na další 3 roky – Vonásek
 5. dne 8. října 2019 proběhne v ČR oslava Památného dne sokolstva – u této příležitosti budou prostory sokolovny T.J.otevřeny od 15.00 do 20.00 i pro širokou veřejnost, možnost občerstvení, exkurs do minulosti apod.– podrobnosti na webu po 1.10.
 6. Akce podzimu všestrannosti:
 • Sokolspol v pohybu – testování dětí na venkovních hřištích dne 17.9.
 • Noc sokoloven s programem pro dětí a nocováním na sále – 27.9.
 • Cestičky za světlem s průvodem s lampiony a předadventní náladou -  1.12.
 1. Příští výbor bude 29.10.2019 v 19.30.

Zapsal – Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.