zápis z výboru 13.10.2020

zápis z výboru 13.10.2020

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  13.10.2020

Přítomni :  Vonásek,  Doleží,  Havel, Muller, Bokotej, Frank, Zralý

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připraví Arch.Chum a Ing.Vainer – do 30.11.2020
 2. Skládek-studie s plánkem je dokončena a připraveno vše k realizaci, jednání s fi.Pechan o stavebním provedení do listopadu 2020, cena za studii Ing.Vainerovi schválena 5 000 Kč netto, práce započnou v pá 16.10.
 3. Opravy a údržba - na podzim revize elektro, objednány revize kotlů ( výměna regulační hlavice v klubu – Pištora),  revize nářadí, odpady na trávě+sítě v ráci úklidu TEN -  listopad 2020
 1. Stav cvičení v době omezení kvůli Coronaviru, tenis.haly – odložení platby za nájem schváleno, v případě delšího odstavení hal možnost slevy 50% nájmu měsíčně – dodatkem ke smouvě
 2. Pronájem park.místa na dvoře pro karavan p. Michala Žlebka, za podmínek na dobu neučitou s výpov.dobou 3 měsíce a částku 1000Kč/měsíc – Vonásek,Bokotej
 3. Návrh odd.Fit na nákup posilovacího stroje peck deck-delt deck v perfektním stavu za 23 tis.Kč + doprava z Karviné- schváleno, stávající stroj nabídnout na Aukro, případně pak do sběru a evidenčně vyřadit a nový zařadit - E.Havel,M.Průžek
 4. Ocenění Věry Smejkalové na ČOS – viz web TJ
 5. Návrh na zvýšení měsíčních odměn v rámci dohod (Hurtová, Novotná, Vonásek) od r.2021 se vztahem za součet inflací za roky 2017-2020 navýšení o 11%, což v součtu činí 990Kč měsíčně - schváleno
 6. Nová smlouva s Pražskými službami – další žlutá nádoba na plast u dolních vrat, biodpad nadále stejným způsobem
 7. Zpracování žádosti o grant Můj klub – na děti a cvičitele a trenéry na rok 2021 – Smejkalová, Peterková,Vonásek – do 25.10.
 8. Údržba zeleně a areálu od r.2021 místo J.Smejkala – Eda Havel…..předání do 31.10.
 9. Rejstřík majetku –elektronicky, údajně musí zařídit ČOS-zjistí  Bokotej
 10. Opatření při každém malém fotbalu na HUP-k dispozici budou minimálně 3 míče, které vedoucí vyzvedne a vrátí do šatny(zajistí O.Doleží), přísný zákaz přelézat ploty na soukromé pozemky pro míče tam spadlé.
 11. Turnaj malé kopané pod záštitou MČ P8-sobota 3.10.– kvůli opatřením viz výše akce zrušena
 12. Příprava 40 let založení odd.TE na jaro 2021 – průběžně Muller,Vonásek
 13. Příští výbor v úterý 24.11.2020 ve 20.00.

 

Zapsal – Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.