zápis z výboru 18.2.2020

zápis z výboru 18.2.2020

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  18.2. 2020

Přítomni :  Vonásek,  Smejkalová, Zralý, Frank, Doleží, Muller

Program a závěry:

 1. Kontrola úkolů
 •  Směrnice ČOS č.3/2019 platná od r.2020 -řád k ochraně osobních údajů, stručný výčet povinností TJ a členů v příloze. Vše směřuje k elektronické evidenci. V TJ bude bude  naplňována tato Směrnice postupně.
 • statistiky oddílů a TJ-viz maily ze župy – ved.oddílů do 10.2. – splněno, odesláno  18.2.
 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připraví Arch.Chum a Ing.Vainer – do 31.8.2020
 2. Návrh probourání a instalace nových dveří do skladového prostoru – Zralý, Vainer. Po prohlídce skladu za účasti J.Rajchla. Výbor souhlasil s tím, že prostor skladu- cca 12m2 bude uzavřen sádrokartonem, zpevněna podlaha, bude nové el.instalace, termín postupu do konce dubna, realizace do poloviny září, další schůzka Zralý,Vainer,Rajchl k technickým detailům do poloviny února.
 3. Objednat realizaci obnovu oplocení mezi Achillea a TJ a event..nové sítě kolem HUP. K odvozu kovových plotů zajistit přistavení kontejneru - únor, duben - Vonásek
 4. Projednány návrhy na opravy a údržbu na rok 2020
 1. Zakoupeno 150ks propagačních lampiček s logem TJ-předáno do oddílů -Vonásek
 2. Jarní diskotéka –sobota 28.3.-zajišťuje Frank, Zralý, Průžek M.
 3. Šibřinky 2020 – účast 52 dětí a k tomu doprovod dospělých, poděkování odd.fitness za spolupráci.
 4. Valná hromada – čt 26.března 2020 od 18.15, program (pozvánka na webu a vývěskách) :
 1. volba návrhové  komise
 2. zpráva o činnosti za rok 2019 a výhled činnosti na 2020/2021 – V.Vonásek -starosta
 3. zprávy o činnosti oddílů – vedoucí odd.
 4. zpráva o hospodaření za rok 2019 - V.Muller, A.Hurtová
 5. zpráva kontrolní komise – P.Bokotej
 6. diskuse, usnesení

 

 1. Příští výbor bude hned po VH, tj.26.3.2020 od cca 19.30 (akce jaro, údržba,opravy duben, diskotéka…)

 

Zapsal – Vonásek

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.