zápis z výboru 19.5.2020

zápis z výboru 19.5.2020

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  19.5. 2020

Přítomni :  Vonásek,  Smejkalová, Doleží, Muller,Bokotej,Pištorová

Program a závěry:

 1. Kontrola úkolů
 •  Směrnice ČOS č.3/2019 platná od r.2020 -řád k ochraně osobních údajů, stručný výčet povinností TJ a členů v příloze. Vše směřuje k elektronické evidenci. V TJ bude bude  naplňována tato Směrnice postupně. Webový seminář k tomu proběhne 21.5.-přihlášeni Vonásek,Vonásek,Smejkalová
 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připraví Arch.Chum a Ing.Vainer – do 31.10.2020
 2. Návrh probourání a instalace nových dveří do skladového prostoru – Zralý, Vainer.  Výbor souhlasil s tím, že prostor skladu- cca 12m2 bude uzavřen sádrokartonem, zpevněna podlaha, bude nové el.instalace, termín postupu do konce června, realizace do konce roku či 2021.
 3. V dubnu instalováno nové oplocení se sítí  mezi Achillea a T.J. – celkem 160 tis.Kč, 15 tis.Kč přispěla Achillea
 4. Opravy a údržba po korokaranténě v ČR- všechny plánované akce se posouvají na dobu, kdy bude jasno o grantech. Nad rámec jen oprava el.kiosku v ul.Ke hřišti do srpna-Vonásek, oprava spár dna vany v sauně-Smejkal, fin.podíl na novém přístupovém chodníku do areálu dolních hřišť, který instaloval J.Peterka (materiál-zámková dlažba) – cca 10 tis.Kč
 1. Hygienická pravidla provozu – zakoupeny dávkovače dezinfekce rukou a Sanitol na nářadí a náčiní, dle možností bude instalován bateriový dávkovač hned za vchod do sokolovny – Doleží,Vonásek, prostory budou opět uklízeny i s dezinfekcí 2x týdně. Nutné pravidlo – po každém cvičení povinnost vyvětrat sál otevření všech oken, a to min.na 15 minut.
 2. úprava cvičebních hodin: fitko začíná v po a ve stř až ve 20.15, aerobik začíná v po v 17.45 a čt v 19.45,  provoz HUP – viz  web (Doleží)
 3. Podněty ČOS k petici a další postup – dílčí závěr: odpovědět p.Jiroudkovi – Vonásek,Bokotej do 31.5.
 4. Tabulky s výňatky stanov ČOS  vyrobeno fi OffSigne 5ks z PVC – umístění v chodbě pod tablem, v pergole, u nohejbalu a v ten.klubu.
 5. Valná hromadačt 29. května 2020 od 18.15, program (pozvánka na webu a vývěskách) :
 6. nejbližší akce: 6.června 7boj-Šupich, 19.6.ukončení sezony pro všestrannost spojeno s MDD a nocí sokoloven,27.6.-turnaj smíšených dvojic nohejbal a tenis. debly o pohár starosty (oznámená akce na P8 a strážníky)
 7. Termín pro malou kopanou v rámci akce Sportuje Praha 8 – sobota 3.10. (podmínkou je fin.příspěvek z MČ 8 aby akce nebyla pro nás ztrátová)
 8. Různé- Nový daň. výměr z nemovitosti – 1284 Kč, stav grantů 2020 – MČ P8 i Magistrát snad v létě, termín z MŠMT je nadále nejasný, schválen nákup části mikroportu pro aerobik (částka cca 5 tis.Kč)
 9.  Neodcvičené hodiny pro děti všestrannosti budou kompenzovány v pozimním cvičení, případné požadavky na vrácení části odd.příspěvků budou  řešeny individuálně - Smejkalová
 10. Příští výbor bude pravděpodobně na přelomu července-srpna 2020

 

Zapsal – Vonásek

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.