zápis z výboru 22.2.2022

zápis z výboru 22.2.2022

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  22.2. 2022

Přítomni :  Vonásek, Doleží, Bokotej, Pištorová, Muller

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připravuje Ing.Vainer a arch.Chum,požadavek na grant do září 2022, připraveno k předběžnému jednání na stav.odboru P8  – kontrola  průběžně
 2. - přesun archivu z kotelny do skladu – do konce března 2022-Vonásek, Muller,
 • uložení slidů Aerobiku na ripstole vlevo ve fitku – Pištorová do konce února
 1. klub a zázemí nohejbalu -  odpracováno cca 1200 hodin… že celková hodnota díla je cca 550 tis.Kč. Výbor oddílu noh. navrhne podmínky užívání (pravidla) i pro T.J.- termín dokončení včetně venkovních úprav  a přesunu pergoly jaro 2022 , zjistit pojistku a zabezpeční (mříže zatím výbor nedoporučil) – Doleží, Vonásek  do konce dubna
 2. Odbor dopravy MČ8-čekáme na vyjádření k žádosti o retardér a opravu chodníku
 3. Oprava plísní vlhkých stěn v suterénu fi OffSigne-Vainer+firma
 4. Do konce března zajistit firmu na rekonstrukci podlahy sálu (práce červen,červenec) a opra
 5. vy omítek sokolovny, očistění fasády do ulice tlakovou vodou – Zralý do 30.4.
 6. Objednat u fi Pilecký sítě  kolem kurtů 3,4,5– 2.část = cca 70 tis.Kč – do 10.3. Vonásek
 1. Od ledna 2022 je funkční v rámci ČOS jednotný program ECZ pro evidenci členů, příspěvků…. ) – Směrnice ČOS č.6/2021. Formuláře přihlášek pro děti i dospělé budou v kanceláři, stávající info o dospělých členech zadají elektronicky do stávajících xls souborů vedoucí oddílů – termín do konce února!!! – správcem za celou T.J. je stanovena Věra Smejkalová(děti do 18 let) a Vladimír Vonásek (dospělí od 18 let). Splnění úkolu do 10.3. – viz Příloha (doporučeno informovat členy prostřednictvím webu a vedením oddílů)
 2. Doplnění pořízeného majetku nad 5000 Kč do xls souboru – splněno, následná kontrola majetku vedoucími oddílů. Závěrečná zpráva– provádí KK
 3. Návrh rozpočtu 2022- do VH
 4. AKCE: Pronájem venkovních hřišť na 4.6. pro sedmiboj p.Šupich, pronájem sokolovny pro oslavy dětských narozenin: pí Hladíková ne 3.4. mezi 14.00- 18.00, pí.Myšková - …trenér sebeobrany Hanák – smlouva na soboty mezi 12-14 hod ..cvičitelky Všestr. na 4 nejbližší neděle - nácvičná sletové skladby… termín deblů O pohár starosty – sobota 25.6.2022
 5. VH 2022 v úterý 5.4. v 19.30, program standardní+ volby výboru a kontr.komise, pozvánka na web a vývěsku do 25.3. Výročky oddílů s volbou výborů  na období 2022-2024 a s písemným zápisem VČS  oddílu a Vše -  termín do 20.3.  – zajistí vedoucí odd.!!!!
 6. Různé – výdaj Fitness-  schválen nákup nové reprosoustavy a její instalace do uzavíratelné skříně…trvá
 7. Příští výbor v úterý 22.3.2022 od 19.30 (návrh na členy výboru a KK

Výbor skončil 22.2.2022 ve 22 hod.22 uctěním památky 2 minut za omluvené s vypitím 2 malých piv..

Zapsal-Vonásek

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.