zápis z výboru 2.4.2024

zápis z výboru 2.4.2024

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  2. 4. 2024

Přítomni :   Muller, Vonásek,, Havel, Lukáš, Smejkalová, Pištorová, ,jh. Zralý,Bokotej

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Izolace JZ stěny -. nadále třeba sledovat stav  omítek v prostorech OffSigne (asi problém úniku vody z topného systému či kotle, částečně z kanalizace) + další fin.možnosti  MČ 8 a MHMP na další 2 etapy,  vliv havarijního stavu kanalizace –po videodetekci zjištěny netěsnosti napojení venkovní kanalizace na objektovou na starou litinu a ta už není celistvá – dát do návrhu oprav)
 2. Poptávka obytných buněk jako náhradu za stávající – stav, schválení postupu, Vonásek, Peterka, Vainer, PROSTR trading, s.r.o.Janovice u Rýmařova, po nabídce jednání výboru s J.Peterkou a pak případná objednávka a itinerář postupu výměny buněk
 3. odbor dopravy MČ8-  žádost o opravu chodníku předána do kompetence TSK Praha – po urgencích na MČ P8 trvá
 4. nátěry omítky chodby – do konce dubna 2024 – Chamas,Průžek
 5. výroba a instalace žebříku na střechu – Mačalík,
 6. nákup regálu na konec chodby suterénu (kov 60x80x180)-schváleno-Vonásek
 1. Koupena nová sekačka motorová – 8,5 tis.Kč. ,
 2.  stav čl.základny a příspěvků – výsledek na VH
 3. návrh řešení výpadku příjmu financí po skončení smlouvy s Trivisem…nutno hledat úspory, podrobnější návrh řešení v červnu 2024
 4. Boxing Čimice-Martin Černý žádá o pronájem tělocvičny na neděle odpoledne mezi 14.30 -15.30 pro trénování boxu dětí-viz návrh smlouvy - odsouhlaseno
 5. Příprava VH 2024
 6. Doplnění inventáře majetku za roky 2021-2023, schválena změna směrnice evidence majetku – bude evidován majetek v hodnotě 10 tis.Kč a vyšší s tím, že oddíly si povedou evidenci dle svých potřeb
 7. E.Vonásek připravuje spuštění facebooku T.J., výbor doporučuje zapojení  oddílů – podmínky a možnosti FB později
 8. různé
 • Stav na ČOS, VH Župy 10.4.
 • Schválen nájem sokolovny pí.Chadimové k výuce tance v neděli odpoledne, a to za cenu obyvklou
 1. příští výbor – úterý 4.6.2024 ve 20.00

zapsal - Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.