zápis z výboru 25.5.2021

zápis z výboru 25.5.2021

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  25.5.2021

Přítomni :  Zralý, Vonásek,  Muller, Bokotej,  Pištorová, Frank, Smejkalová

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připravuje Ing.Vainer a arch.Chum – kontrola  průběžně
 2. Zhotovený skládek bude používán v sektorech pro všestrannost (vpravo od schodů k oknům), uložení nábytku (vpravo vpředu) a část vlevo od schodů zůstane zatím volná,možnost využití plastových polic – cílem je zcela uvolnit kancelář a šatnu a sklad fitness, nákup regálů T:do konce května,Smejkalová
 3. „Kontrolní den“ na  stavbě nových buněk nohejbal - fin.náklady (účty,paragony, vložená práce)  – celkové náklady na materiál a buňky dosud cca 190 tis.Kč + dalších cca 10% do konce roku (dokončení okolí, oprava pergoly, fasáda, dořešit zabezpečení oken a dveří, vytápění), odpracováno zatím 745 hodin. Je předpoklad, že celková hodnota díla bude cca 500 tis.Kč. Výbor oddílu noh.navrhne podmínky užívání (pravidla) i pro T.J.
 1. Od února funguje v rámci ČOS jednotný program ECZ pro evidenci členů, příspěvků….)–  formuláře přihlášek pro děti i dospělé budou v kanceláři-kontrola září - Smejkalová
 2. Posilovací stroj peck deck-delt deck zakoupen 2020 – dodat do majetku odd. (excel), stávající stroj nabídnout na Aukro, případně do sběru a evidenčně vyřadit - E.Havel,M.Průžek-trvá
 3. Dohody na rok 2021 k podpisu (po obnově cvičení)– trvá,Pištorová,Smejkalová
 4. Dodatek smlouvy s J.Rajchlem – závěr – souhlas s pokračováním na rok ve stávajícím stavu s tím, že od 1.6.2022 bude zapracována roční inflace–dodatek č.2. připraví Bokotej
 5. Grant Můj klub – 326  tis.Kč na mládež, grant na provoz a údržbu(bude v červnu), P8 schválí v červnu
 6. Dotazník ČOS na ubytování v sokolovně o prázdninách - Vonásek
 7. Návrh úprav rozpočtu 2021 – dokončit nohejbal.objekty, oprava podlahy sálu přesunuta na 2022
 8. Příprava 40 let založení odd.TE –sobota 18. září 2021 – průběžně Muller,Vonásek
 9. 25.ročník deblů O pohár starosty – sobota 26.6.
 10. Od 23.-30.8.pronájem sálu sl.Kotvová-majoretky
 11. Příští výbor v úterý 7.9.2021 v 19.00.

Zapsal-Vonásek

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.