zápis z výboru 26.1.2021

zápis z výboru 26.1.2021

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  26.1.2021

Přítomni :  Vonásek,  Havel, Muller, Bokotej, Smejkalová, Pištorová

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připravuje Ing.Vainer a arch.Chum – do 30.4.
 2. Zhotovený skládek bude používán v sektorech pro všestrannost (vpravo od schodů k oknům), uložení nábytku (vpravo vpředu) a část vlevo od schodů zůstane zatím volná,možnost využití plastových polic – cílem je zcela uvolnit kancelář a šatnu –sklad fitness, T:do konce února
 1. Stav cvičení v době omezení kvůli Coronaviru (o možnosti cvičení proběhne info ihned po vládním schválení, případně pravidly NSA, tenis.haly – odložení platby za nájem schváleno, sleva 1 měsíční platby nájmu, tj. 16 700 Kč (viz žádost J.Peterky) - dodatkem ke smlouvě – Bokotej, Vonásek
 2. Od února najedou TJ v rámci ČOS na jednotný program ECZ (evidence členů, příspěvky….)– info na příštím výboru-Vonásek,Smejkalová
 3. Posilovací stroj peck deck-delt deck zakoupen – dodat do majetku odd. (excel), stávající stroj nabídnout na Aukro, případně do sběru a evidenčně vyřadit - E.Havel,M.Průžek-do 31.12.
 4. Stav grantů-na 2021 zažádáno u Magistrátu (+ tenis), NSA(můj klub2x-provoz, činnost), vyúčto grantů P8 a Magistrátu -splněno, Můj klub do 31.1. – Vonásek, Hurtová
 5. Dohody  na rok 2021 k podpisu
 6. Statistické výkazy oddílů a TJ- do 10.2.!!!
 7. Stav archivu + regály do skládku - Smejkalová
 8. Odevzdány peníze za saunu 2020
 9. Nabídka fi Airius – bezpečný vzduch (výrobek PUREAIR z Anglie) – členové výboru prověří účinnost a reference o výrobku, pro TJ by instalace znamenala výdaj za cca 170 tis.Kč
 10. Rozvrh hodin od února 2021
 11. Návrh rozpočtu 2021, stav účtu – viz návrh
 12. Příprava 40 let založení odd.TE v září 2021 – průběžně Muller,Vonásek
 13. Příští výbor v úterý 9.3.2021 v 19.00.

 

Zapsal – Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.