zápis z výboru 29.10.2019

zápis z výboru 29.10.2019

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  29.10. 2019

 

Přítomni :  Vonásek,  Smejkalová, Zralý (úvodem výbor popřál Ivanovi k 70.naroz.), Frank,Muller,Doleží, Havel

Program a závěry:

 1. Kontrola úkolů
 •  Na základě stanov ČOS bude zpracována podrobná instrukce pro evidenci členů, placení čl. a odd. příspěvků a jejich evidence a postupu při informování členů (tím bude zároveň řešeno doporučení ČOS ke GDPR a problémy v odd.fitness), bude zřízena funkce matrikáře. Po jednání na župě je tento úkol odložen, protože na ČOS je zpracováván jednotný software pro veškeré evidence členů, příspěvků etc-měl by být v roce 2020..
 • kontrola rozpočtu 2019 + návrhy oprav a údržby na 2020 – do konce listopadu – ved.oddílů
 1. Opravy , údržba:
 1. Další úpravy suterénu po Kespogasu -  zbývá  dokončení nové elektroinstalace  - probíhá po objednávce firmou Etna-  do konce října za cca 350 tis.Kč, s TJ se bude podílet i firma Offsign, ta dále na své náklady instaluje  sádrokarton.obklady a podhledy, nové dveře vchodu, vymaluje. TJ hradí začištění po vysekání el.instalace, instalace dvou kovových nosníků v chodbičce spojené s likvidací beton.příčky v chodbičce a odvoz suti a starých materiálů. Objednána také revize el. -  do 31.10. -Vonásek
 2. Fi Kespogas na náklady TJ zrevidovala a zprovoznila kotel v nové firmě
 3. Dodatek ke smlouvě  s Offdesign, s termínem první splátky nájmu v březnu 2020 – P.Bokotej- schváleno
 4. Instalatérská firma vyměnila nefunkční ventil bojleru TV v buňkách za 3 400 Kč.
 5. Výbor schválil záměr co nejdříve v r.2020 využívat jako sklad nábytku a málo používaných věcí vrchní podlaží na skládkem, který používá Jakub Rajchl (nový vchod z chodby) – příprava Vainer, Zralý do března 2020
 1. grantu MŠMT na 2019 poskytnut ve výši 106 tis.Kč – rozdělení dle daných pravidel Smejkalová+Peterková do 31.10., vyúčto do 20.1.2020
 2. granta MŠMT Můj klub n rok 2020 – Vonásek,Smejkalová,Peterková – do 16.11.2019
 3. grant Magistrátu  na rok 2020 do 30.10. – Vonásek, Smejkalová - odevzdáno
 4. dne 8. října 2019 proběhly v ČR oslavy Památného dne sokolstva – u této příležitosti byly prostory sokolovny T.J.otevřeny  i pro širokou veřejnost, spojeno s občerstvením, exkurs do minulosti za účasti místního historika Petra Štrupla, M.Pechana,V.Růžičky,B.Pácalta, J.Jelínka a dalších, včetně prohlížení fotoalb. Akce spojená i s programem pro cvičící děti. Celkem se účastnilo cca 30 dospělých a 40 dětí.
 5. V sobotu 12.10. proběhl na HUP turnaj v MK, garantovaný MČ P8. Účast 5 mužstev, akci zabezpečil V.Muller.
 6. Akce podzimu všestrannosti:
 • Cestičky za světlem s průvodem s lampiony a předadventní náladou -  1.12.
 • Draci, dráčci – úspěšně proběhlo za účasti 25 dětí
 1. Společenská diskotéka sobota 23.11. – zabezpečuje Frank,Zralý, M.Průžek, Kaše, na web Vonásek
 2. Grant ČOS + smlouva,podpisy a odevzdat do 10.11. ,Smejkalová+ Hurtová
 3. Karta České pošty-1x Vonásek, 1x Smejkalová
 4. Smlouvy na pronájem tělocvičeny ZŠ – vzato na vědomí
 5. Příští výbor bude 26.11.2019 v 19.30.

Zapsal – Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.