zápis z výboru 31.5.2022

zápis z výboru 31.5.2022

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  31.5. 2022

Přítomni :  Vonásek, Doleží, Bokotej, Pištorová, Muller, Smejkalová,Frank, Havel

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připravuje Ing.Vainer a arch.Chum,požadavek na grant do září 2023, připraveno k předběžnému jednání na stav.odboru P8  – kontrola  průběžně
 2. přesun archivu z kotelny do skladu – trvá -Vonásek, Muller,
 3. klub a zázemí nohejbalu -  odpracováno cca 1300 hodin… že celková hodnota díla je cca 550 tis.Kč. Výbor oddílu noh. navrhne podmínky užívání (pravidla)  pro T.J.- termín dokončení včetně venkovních úprav  a přesunu pergoly jaro 2022 , ? zabezpeční  – Doleží, Vonásek  do konce června
 4. odbor dopravy MČ8- o retardéru se bude jednat v červnu, žádost o opravu chodníku předána do kompetence TSK Praha - trvá
 5. rekonstrukci podlahy sálu (práce začnou 27.6.a budou ukončeny do 20.srpna) a opravy omítek sokolovny a Off Signe bude provádět firma Pechan, nabídka za celkem cca 500 000 Kč, smlouvu na provedení připraví P.Bokotej, podpis do 10.6….sál bude po celou dobu uzavřen, sociálky nadále k dispozici, vyklizení sálu připraví odd.fitness, aerobiku a všestran. v neděli 26.6…dohled nad pracemi Zralý, Vonásek, Vainer
 6.  očistění fasády do ulice tlakovou vodou – Zralý do 30.6.
 1. Stav rozpočtu a financí 2022, granty 2022 a vyúčto grantu pro ten.děti
 2. Schválena smlouva s firmou PPL na 5 let na instalaci výdejového boxu na našem pozemku mezi chodníkem a buňkami u nohejbalu – Bokotej, Vonásek
 3. Připravit podklady pro úpravu pojistky nemovitostí Kooperativou cestou ČOS – Vonásek, Kordačová do 31.7.
 4. Pořádek okolo hřišť a areálu – sekačka 2x opravena, tráva, nálety keřů - červen, odvoz bio odpadu – do konce srpna, antuka v pytlích pod lípou jinam do 24.6., nátěr kovového plotu v ul.ke hřišti, nátěr velké brány a branky u dolních kurtů zelenou barvou (je k dispozici), pletivo branky na kurt.č.3 –do 30.9…. oddíly, Chamas,Průžek
 5. schválena dohoda na sekání trávy kolem nohejbalu s J.Rajchlem
 6. Různé – so 4.6. – firemní akce na HUP,kurtech a v sokolovně, út 7.6.-v rámci MDD pozváni hasiči SDH P8 pod Draháň, pak sport na HUP, večer pronájem sálu BD Korycanská, 24.6. noc sokoloven s přespáním dětí,  25.6.turnaj deblů, majoretky Kotvová- 24.-30.8.
 7. příští výbor v úterý 6.9.2022 od 19.30, a po vybourání podlahy  počátkem července a před dokončením podlahy cca v polovině srpna…

Zapsal-Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.