zápis z výboru 5.9.2022

zápis z výboru 5.9.2022

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  5. 9. 2022

Přítomni :  Bokotej a Zralý j.h., Pištorová, Muller, Smejkalová,Frank,, Havel, Vonásek

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připravuje Ing.Vainer a arch.Chum,požadavek na grant do září 2023, připraveno k předběžnému jednání na stav.odboru P8  – kontrola  průběžně
 2. přesun archivu z kotelny do skladu – trvá -Vonásek, Muller,
 3. klub a zázemí nohejbalu -  výbor oddílu noh. navrhne podmínky užívání (pravidla)  pro T.J.- termín dokončení včetně venkovních úprav  a upevnění pergoly , dokončení fasády  – říjen, Doleží 
 4. odbor dopravy MČ8- o retardéru se bude jednat v červnu, žádost o opravu chodníku předána do kompetence TSK Praha - trvá
 5. rekonstrukci podlahy sálu ukončena 4.srpna včetně opravy omítek sokolovny a Off Signe  - provedla firma Pechan, cena 505 tis.Kč,  následný úklid – Sekalová, nákup další gumové podložky – Havel,
 6. očistění fasády do ulice tlakovou vodou – hotovo 15.7., 6000Kč-poděkování Ivanovi Zralému
 1. Stav rozpočtu a financí 2022, granty 2022 a vyúčto grantu pro ten.děti –problémy na PTÚ
 2. Další hala J.Peterky na zimu bude na kurtu nohejbalu – schváleno, nezbytné vypracovat novou nebo dodatek stávající nájemní smlouvy – Bokotej,Vonásek do 10.10.2022
 3. Šplh.souprava- námět k zakoupení, dohodnout místo instalace (nejlépe hned vpravo za vchodem)-trvá
 4. Navrhovaná úsporná opatření:

- snížit teplotu vody v zásobníku (Pištora), odstávka tepla o prázdninách (bude řešeno později), instalace teploměru u podlahy sálu (Chamas)

-proměření spotřeby elektrospotřebičů+následná možná opatření v rámcirevize el. – do 31.10.Štoček

-zvýšení poplatků za saunu, členové 100 Kč, jejich hosté 120 Kč (od září)

-zvýšení ceny za nájem sokolovny u necvičících akcí na 750 Kč/hodinu

 1. Schválen rozvrh hodin od 10.9.2022
 2. Schválena smlouva s firmou PPL na 5 let na instalaci výdejového boxu –vše probíhá od 1.7.2022, roční příjem cca 32 tis.Kč
 3. Připravit podklady pro úpravu pojistky nemovitostí Kooperativou cestou ČOS – Vonásek, Kordačová, Zralý-cena sokolovny?? –trvá
 4. Schválen nákup vysavače s teleskop.tyčí (8,4 tis.Kč)
 5. Pořádek okolo hřišť a areálu –  tráva, nálety keřů , odvoz bio odpadu – do konce října,  dokončení nátěru kovového plotu v ul.Ke hřišti, nátěr velké brány a branky u dolních kurtů zelenou barvou (je k dispozici), pletivo branky na kurt.č.3 –do 30.9.. Chamas,Průžek
 6. Různé – podzimní akce,pronájem sálu p.Hála z NOH na 24.9. od 17 do 24.00, so 8.10. 17-24 jiri.hannsmann@centrum.cz (oslava narozenin -50 osob),725740881
 7. příští výbor v úterý 11.10.2022 od 19.30,

zapsal - Vonásek

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.