zápis z výboru 8.9.2020

zápis z výboru 8.9.2020

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  8.9.2020

Přítomni :  Vonásek,  Smejkalová, Doleží, Pištorová, Havel, Muller,Bokotej,Frank

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Příprava izolace a zateplení  jihozáp.stěny – projekt.studii s návrhem rozpočtu  připraví Arch.Chum a Ing.Vainer – do 30.11.2020
 2. Skládek-studie s plánkem je v přípravě, po konzultaci se statikem a hasičem bude připraveno k realizaci, návrh výměny elektroinstalace  fi Etna schválen- realizace září, jednání s fi.Pechan o stavebním provedení do listopadu 2020
 3.  nové sítě na kratších stranách HUP– splněno, celková částka= cca 83 tis.Kč….opravy podélných sítí a likvidace starých – Frank do poloviny září
 4. Opravy a údržba po korokaranténě v ČR- na podzim revize elektro, objednány revize kotlů, ? revize nářadí, odpady na trávě+sítě v ráci úklidu TE listopad 2020
 1. fi OffSigne informuje o možnosti využití nádvoří – instalace plechové uzavřené garáže plochy 9x9m, a to na podzim t.r.-fin.podmínky  do celkové částky, aby činila max.31 tis.Kč, závisí na info ze staveb.úřadu a dalších info - trvá
 2. Schválen rozvrh hodin na sále od září 2020, na web – Vonásek
 3. Pronájmy v úterních večerních hodinách pro bytová družstva a SVJ, 29.9. – BD Žalovská, 6.10.-Křivenická 409
 4. Plnění rozpočtu 2020 – v souladu s plánem
 5. Info Věry Smejkalové – přihlášeno na cvičení 125 dětí, z toho 37 ml.žactva, k dispozici 6 cvičitelek a 1 pomocnice
 6. Nová smlouva s Pražskými službami – Vonásek do 15.9. (další nádoba na plast a nová hnědá na bioodpad )
 7. Zakoupení štafliček skládacích ku otvírání oken+ 2 odpadkové koše - Vonásek
 8. Reklamní nože s logem T.J. – 40 ks pro cvičitele a členy výboru odd.obdrželi vedoucí odd. Objednat ještě reklamní bločky – 50 ks - Vonásek
 9. Hygienická opatření – protisměrné větrání sálu po každém cvičení, zvýšený počet dnů úklidu uklízečkou + navýšení mzda v dohodě – návrh o 2000 Kč na 8000Kč/měsíc, odměna za vyčistění podložek Gabině  Hálové – 4000Kč brutto - Vonásek
 10. Údržba zeleně a areálu od r.2021 místo J.Smejkala – návrh Eda Havel…..řešení na dalším výboru
 11. Opatření při každém malém fotbalu na HUP-k dispozici budou minimálně 3 míče, které vedoucí vyzvedne a vrátí do šatny(zajistí O.Doleží), přísný zákaz přelézat ploty na soukromé pozemky pro míče tam spadlé.
 12. Turnaj malé kopané pod záštitou MČ P8-sobota 3.10.,zajišťuje Muller
 13. Příští výbor v úterý 13.10.2020 ve 20.00.

 

Zapsal – Vonásek

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.