zápis z výboru 9.1.2024

zápis z výboru 9.1.2024

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  9. 1. 2024

Přítomni :   Muller, Vonásek,,  Doleží, Pištorová, ,jh.Bokotej

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Izolace JZ stěny -. nadále třeba sledovat stav  omítek v prostorech OffSigne + další fin.možnosti ČOS grant a MČ 8 na další 2 etapy, ? vlivu havarijního stavu kanalizace – nutná videokontrola (Kaše)
 2. Výměna obytných buněk dolních hřišť za stávající – stav, schválení postupu, Vonásek, Peterka, Vainer
 3. odbor dopravy MČ8-  žádost o opravu chodníku předána do kompetence TSK Praha – po urgencích na MČ P8 trvá, jednání na MČ 8 dne 14.3. s Ing.Hřebíkem – žádost o řešení pozemku u kurtů předána v prosinci  na MHMP, to odpovědělo, že nadále platí nájem nebo lze pozemek odkoupit….závěr výboru: dotaz na MHMP na cenu - Vonásek
 4. nátěry omítky chodby – do konce března 2024 – Chamas,Průžek
 5. prokácení další části jasanu  do ulice  -  firma Prokop  –  leden 2024
 1. Schválen nákup nové sekačky na baterii – do 31.1. – Muller, Chamas a dresů-triček pro aerobik – účastníky nácviku sletu - Pištorová (cca 10 tis.kč), výroba a instalace žebříku na střechu – Mačalík
 2. Stav grantů, dohody na 2024
 3. Termín VH 2024 – 11.dubna 2024
 4. Návrh rozpočtu 2024 , stav 2023 – vzato na vědomí
 5. Tenisoví nadšenci po 2 letech vytvořili lední plochu pro bruslení, vstup pro příchozí na vlastní nebezpečí, doporučuje se přilba. Otevřeno jen při celodenních mrazech cca od 9.00.
 6. různé
 • Pronájem sokolovny a HUP pro příměst.tábor chlapců 10-12 let na 3 týdny o prázdninách, Jan Gerhard…2,4 tis.Kč/den – celkem 15 dnů
 • Pronájem tenis.klubu odd.šachů z Bohnic (2x týdně do března)
 • Internet do sokolovny Airwaynet – cena 490 Kč/měsíc, heslo MEJMESERADI
 • Sobota 3.2. blokování  sokolovny -oslava narozenin J.Pištorová 11.2. a 13.1. pronájem - oslava narozenin A.Řehořová
 • Termín předvedení nácviku na slet a způsob v naší T.J. – Smejkalová, Pištorová do konce ledna
 1. příští výbor – úterý 27.2. 2024 ve 20.00

zapsal - Vonásek

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.