Zpis z výboru 27.2.2024

Zpis z výboru 27.2.2024

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis z jednání výboru T.J. ze dne  27. 2. 2024

Přítomni :   Muller, Vonásek,  Doleží, Havel, Lukáš, ,jh. Zralý

Program a závěry:

 1. Opravy , údržba:
 1. Izolace JZ stěny -. nadále třeba sledovat stav  omítek v prostorech OffSigne (asi problém úniku vody z topného systému či kotle) + další fin.možnosti  MČ 8 a MHMP na další 2 etapy,  vliv havarijního stavu kanalizace – nutná videokontrola
 2. Poptávka obytných buněk jako náhradu za stávající – stav, schválení postupu, Vonásek, Peterka, Vainer
 3. odbor dopravy MČ8-  žádost o opravu chodníku předána do kompetence TSK Praha – po urgencích na MČ P8 trvá
 4. nátěry omítky chodby – do konce března 2024 – Chamas,Průžek
 1. Schválen nákup nové sekačky na baterii či motorové – do 20.3. – Muller, Chamas , výroba a instalace žebříku na střechu – Mačalík
 2. stav čl.základny a příspěvků
 3. Návrh rozpočtu 2024, předběžný výsledek  2023- vyrovnaný, v r.1997 TJ hospodařila ze 700 tis.Kč, vloni o 26 let později s 2 100 tis.Kč.
 4. Po zveřejnění inflace za rok 2024 doplnit do smluv inflační doložku – Vonásek, Bokotej
 5. Program VH 2024+ pozvánky
 6. Doplnění inventáře majetku za roky 2021-2023, podmínky
 7. Jarní spolkový společenský večer – sobota 16.3.2024 v 19.30, podmínky jako na podzim
 8. Šibřinky v neděli 17.3. od 15.00
 9. různé
 • Stav na ČOS+info dopisy kauzy Moučkové
 1. příští výbor – úterý 2.4. 2024 ve 20.00

zapsal - Vonásek

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.